Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bent 51 – Logies en kunst in de Weimarstraat

Tussen droom en daad staan soms nogal wat wetten en regels in de weg….

Op last van de gemeente moet Bed en Tafel sluiten”, valt te lezen op de deur van Weimarstraat 51. In 2017 nog was Konkreet Nieuws aanwezig bij de opening van ‘Bent’, de unieke combinatie van kunst en logies.

De aanvraag

Als in 2015 het zittende plafondbedrijf het pand verlaat, vragen kunstenaar Alice Bakker en Johan Wijlage het stadskantoor toestemming hun benedenverdieping om te zetten in de combinatie kunst en logies, onder de naam Bent51 ‘Bed en Tafel/Toon’. Alice Bakker benadrukt in haar aanvraag dat de uitstraling van het pand, door de steeds wisselende etalage-exposities, het culturele karakter van dit deel van de Weimarstraat zal versterken. De combinatie van kunst en logies past in de ontwikkeling van de Weimarstraat als winkelstraat: meer variëteit in aanbod en naast winkels ook meer horeca en culturele voorzieningen. Het initiatief wordt meteen enthousiast gesteund door wijkbewoners en de BIZ Weimarstraat. En hoewel de gemeente in principe enkel meewerkt aan nieuwe logies- en hotelinitiatieven als die zich in het centrum of in Scheveningen bevinden, kan de raad daar bij bijzondere concepten van afwijken. Het stadsdeel brengt een positief advies uit aan de wethouder en Alice en Johan krijgen in 2016 een tijdelijke ontheffing voor logies van vijf jaar.

Buurtfunctie Bed en Toon

Alice: “Voor onze logies komen de meeste boekingen vanuit muziek- en theateractiviteiten uit de buurt, we hebben vaak oud-wijkbewoners die weer even de sfeer willen proeven. Je kunt hier tot rust komen: aan de voorzijde hebben we de etalage en aan de achterzijde kijk je uit op ons kleine, vogelvriendelijke bos. Wat het ‘toon’-gedeelte betreft: we geven een platform aan initiatieven uit de wijk en we verzorgen activiteiten voor de buurt, al dan niet cultureel. De etalage kent steeds wisselende exposities. We werken onder andere samen met Raquel Rodriquez, die de gevelversiering van ons portiek verzorgde. De originele jugendstilversiering had de vorige eigenaar eraf gebikt. Geïnspireerd door het kunstwerk in de etalage maakte Rodriquez het sgraffito wat er nu hangt.”

7 februari 2023

En dan nu dat briefje aan de deur: “Op last van de gemeente moet Bed en Tafel sluiten.” “We kregen een positief advies in 2016, en dan gaat die vergunning voor vijf jaar ook meteen in, maar de renovatie kostte anderhalf jaar en toen kwam ook nog corona langs. In september 2022 kregen we bericht dat onze vergunning niet verlengd zou worden en dat de gemeente vasthoudt aan het bestemmingsplan: geen logies, maar winkel. Wet is wet en regels zijn regels. En dat we met ingang van 7 februari 2023 moesten stoppen met onze logies-activiteiten. De gemeente vindt dat dit gedeelte van de Weimarstraat de afgelopen vijf jaar aantrekkelijker is geworden als winkelstraat. Ja, daar hebben we zelf aan meegewerkt!”

Onzekere toekomst

We hebben Bent51 altijd gezien als kans en de afgelopen periode hebben we onze buurtfunctie ruim bewezen. Wij willen graag blijven en ondervinden bij dat streven ook wel steun vanuit het stadsdeelkantoor. En misschien raar gezegd: ik vind dat ik het verdien om hier te blijven. Wij zijn een transparante, kleinschalige, niet concurrerende onderneming, voelen ons bij de buurt betrokken en verhogen het culturele niveau van de Weimarstraat. Het zou een verlies zijn voor de wijk. Maar we wanhopen niet. Wellicht dienen zich nieuwe mogelijkheden aan.” (februari 2023).

Tekst en foto: Piet Vernimmen