Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wie doet wat in de wijk?

Er zijn de laatste tijd nogal wat namen van personen en groepen voorbijgekomen die zich op de een of andere manier bezighouden met verbetering van het Regentesse-Valkenboskwartier, of een gedeelte hiervan, zoals het gebied Weimarstraat-Beeklaan. Mooi dat er nu zoveel energie in wordt gestoken om onze wijk prettiger, veiliger en mooier te maken. Maar misschien duizelt het inmiddels ook wel: wie doet nu precies wat? Een – niet uitputtend – overzicht. 

Gebied Weimarstraat en Beeklaan

Henri Weber † (in december overleden), was gebiedsmanager Segbroek verantwoordelijk voor prioritair gebied Weimarstraat/Beeklaan. De gebiedsmanager regisseert de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in een prioritair gebied, kijkt naar de problemen en kansen voor de buurt. Hij/zij doet dat samen met bewoners en ondernemers in het Wijkoverleg. Zo kwam ook de huis-aan-huis verspreide Wijkvisie, met de karakteristieken van de wijk, tot stand. De opvolger van Henri Weber is nog niet bekend. Zijn taken worden tijdelijk binnen het stadsdeelkantoor verdeeld. Zie ook www.weimarstraat-beeklaan.nl; e-mail: segbroek@denhaag.nl om mee te denken en voor de nieuwsbrief.

Abdel Bouchibti

Abdel Bouchibti is sinds 1 november 2020 in opdracht van de gemeente transformatiemanager voor het gebied Weimarstraat-Beeklaan. Dat houdt in dat hij alle ondernemers in dit gebied heeft gescreend en verplicht een vergunning aan te vragen. Malafide ondernemers zijn verdwenen. Met andere ondernemers voert hij gesprekken over de presentatie van hun zaken voor het publiek, zodat dit bijdraagt aan een betere uitstraling in de buurt. Bij vertrek van ondernemers bewaakt hij de vestiging van betrouwbare en voor de buurt gewenste ondernemingen. Abdel zal naar verwachting nog een half jaar aangesteld blijven. E-mail: abdel@zakenexpert.nl  Foto: Piet Vernimmen

In het verlengde van het werk van Abdel Bouchibti heeft de gemeente eind 2021 ondernemerscoach Bianca Moe ingeschakeld om tien ondernemers in de Weimarstraat en op de Beeklaan te ondersteunen en te begeleiden bij de verbetering van hun bedrijfsvoering en winkelformule en de organisatie van promotie en marketing. Dat wil zeggen dat zij ondernemingen helpt een open, juiste en aantrekkelijke uitstraling van hun winkel te creëren. Haar werk is inmiddels afgerond.

Wooncoach Hans Noordermeer brengt in opdracht van de gemeente de komende maanden de woonproblematiek in het gebied Weimarstraat-Beeklaan in kaart, met als doel die problemen daar effectiever aan te pakken. Naast de ambitie om nieuwe woningen te bouwen, wil de gemeente ook de leegstand in de wijken aanpakken, de kwaliteit van woningen verbeteren en de leefbaarheid versterken. Hans Noordermeer probeert inzicht te krijgen in de problematiek die er speelt in dit deel van de wijk, zodat de gemeente hiermee aan de slag kan gaan. In een volgende editie gaan wij met hem in gesprek over deze klus. Foto: Gemeente Den Haag

 

Regentesse-Valkenbos/Segbroek

Annette de Graaf is vanaf 1 december 2016 Stadsdeeldirecteur van Segbroek en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het goed functioneren van het hele stadsdeel, waar het Regentesse- en Valkenboskwartier onder valt. Zij stopt per 1 april aanstaande met deze functie en maakt de overstap naar integraal gebiedsgericht werken. De nieuwe Stadsdeeldirecteur is per die datum Daniel van Drunen

De gemeente wil samen met de bewoners, ondernemers en organisaties uit iedere wijk een wijkagenda opstellen, dus ook in ReVa. Projectleider voor de ReVa-wijkagenda is Hakim Ahbarouch. In de wijkagenda staan de belangrijkste verbeterpunten waaraan in de komende vier jaar in de wijk gewerkt gaat worden. Hakim zoekt bewoners (met name ook jongeren), ondernemers en organisaties om hieraan een bijdrage te leveren.
E-mail: wijkagendareva@denhaag.nl. Foto: Gemeente Den Haag

Voor deze wijkagenda wil ook de Initiatiefgroep wijkagenda bestaande uit een aantal wijkbewoners, samen met andere bewoners nadenken over de toekomst van Regentesse-Valkenbos. De initiatiefgroep stelt voor om hiervoor een aantal prikkelende, uitdagende activiteiten te organiseren, waar zo veel mogelijk bewoners en ondernemers bij betrokken zijn. Het motto: “Nadenken over de wijk als culturele activiteit”. E-mail: ToekomstReVa@gmail.com

Vanaf begin vorig jaar loopt in het Regentesse- en Valkenboskwartier ‘community builder’ Rachid Baghat rond. Community builders zijn een nieuw instrumentarium waarmee de gemeente probeert de leefbaarheid en de betrokkenheid in Haagse wijken te bevorderen. Door met bewoners in gesprek te gaan, wil Rachid erachter komen wat er in hun omgeving speelt en hoe men kan worden geholpen als dat nodig is. Dat kan om de meest uiteenlopende zaken gaan: van opvoedingsvraagstukken tot schuldenproblematiek, van verduurzaming van een woning tot burenoverlast. Hij richt zijn aandacht voornamelijk op het gebied tussen Weimarstraat en Loosduinseweg. Foto: Jacques Rijnsburger

 

Het Programmateam Wij Weimar richt zich vooral op de kansen in de wijk. Het team heeft nu een stuk of acht meedenkers en vooral doeners uit de wijk. Een idee uit de koker van het Programmateam was de vrolijke lawaai-fietstocht op 5 september 2021, een actie tegen de verkeersintimidatie van het drugstoerisme. Een ander idee was het creëren van een plek voor acties, ontmoeting & groen voor het Wijklaboratorium. Via het Wijkoverleg levert het team inbreng over de uitvoering van de pilot Weimarstraat/Beeklaan. In het Wijklaboratorium heeft ook Kleurrijk Segbroek (opvolger van het Interreligieus Beraad Segbroek) een onderkomen gevonden. Foto: Henriëtte GuestLawaaiactie Weimarstraat - foto Henriëtte Guest 2020

Tot voor kort hadden wij hier gebiedsregisseur voor Segbroek en Loosduinen Francien de Hoop. Taak van de gebiedsregisseur: bouwprojecten begeleiden waar het gaat om participatie van de buurt en verbindingen leggen tussen de afdeling van haar/zijn dienst, de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Verder Omgevingswetzaken, vergunningen, Pandbrigade ergens op afsturen bij ongewenste zaken. De nieuwe gebiedsregisseur is nog niet bekend.

 

Tekst: Anneke de Graaf