Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Verbouwing postkantoor in afrondende fase

Eigenlijk zou er donderdag voor Kerst ‘pannenbier’ zijn. Dan zou de verbouwing van het oude postkantoor aan de Fahrenheitstraat het hoogste punt bereiken. Maar het ijzelde die dag en het terugplaatsen van het torentje op de gevel was te gevaarlijk. Voor de rest ligt de verbouwing van het complex tot 43 woningen voor mensen die werken in de zorg, het onderwijs of de politie aardig op schema. Er wordt hard gewerkt aan de laatste fase, die van de afbouw. 

Inschrijven kan nog

Inmiddels hebben zich al 70 mensen ingeschreven en de inschrijving (á € 25) blijft nog even open. Mirjam del Canho, directeur van de Haagse Woningvereniging 1854: “Meer inschrijvers dan woningen is normaal. Er zijn altijd kandidaten die in de tussentijd al een andere woning hebben gevonden of die juist niet op korte termijn over kunnen. En vaak is er heel veel belangstelling voor enkele woningen en voor de rest veel minder.”

Schuttingrenovatie

Wat nog op de rol staat, is de renovatie van de schutting van de achtertuinen aan de Ampèrestraat. Die bestaan uit betonnen en houten delen. Waarschijnlijk worden de scheve staanders en kapotte liggende delen vervangen. Volgens Del Canho gaat de aannemer pas aan de slag ná overleg met de bewoners van de Ampèrestraat

De keukenbladen worden uitgeladen

Tekst en foto: Arne Westerhof