Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Speelplaatsje in de Daguerrestraat nog steeds niet echt verbeterd

Wie herinnert zich de stenen kip en de beer op het speelplaatsje tegenover de voormalige basisschool De Elout in de – korte – Daguerrestraat nog? Er was ook een schommel en een glijbaan en menig kind uit de buurt heeft daar gespeeld. Het speelplekje was toe aan een opknapbeurt en daar werden in 2018 samen met bewoners plannen voor gemaakt: het zou wild, ruig en groen worden, met uitgeholde boomstammen rondom. Maar dat werd het niet. Het werd een beetje beter, maar eigenlijk niet zo anders en niet veiliger. 

Weer afspraken

Zomer 2021 spraken bewoners opnieuw met de gemeente. Over het speelplaatsje, het groen dat een uitlaatplek werd, en over de fietsnietjes die pal tegen de speelplek geplaatst zijn. Voorheen waren die er niet, toen stond er een bank. Met een paar simpele aanpassingen kan het een stuk aantrekkelijker en veiliger worden, zo stelde een betrokken vader van twee peutertjes. En daar werden uiteindelijk de eerste afspraken over gemaakt: er zouden bankjes komen, geen boomstammen en ook niet helemaal rondom, maar wel leuker en veiliger dan nu. 

Teleurstellend en bevreemdend

Maar de gemeente – het stadsdeel, politie en handhaving – kwam eind november ’22 terug op deze afspraken. De banken zouden er niet komen, omdat er klachten waren over rondhangende jongeren. Met extra zitplekken zou de speelplek aantrekkelijker worden als hangplek. Dezelfde vader uitte hierover zijn twijfels en stelde dat er zo weinig opties overblijven voor een speelplaatsje; jongeren zijn immers – begrijpelijk – overal.

Het is teleurstellend maar ook bevreemdend. In de brochure van de gemeente die in januari in de bus lag, staat juist dat er plannen zijn voor meer speel- en ontmoetingsplekken in ReVa én om de wijk te vergroenen. En bewoners, gemeente en ondernemers verwoordden het in de Wijkvisie die in het najaar gepresenteerd werd: een groene wijk biedt ruimte voor ontmoeten en spelen.

Naar een echt leuke, groene en veilige plek

De betreffende bewoners hebben voorgesteld dat er in het voorjaar opnieuw gepraat wordt als de voormalige school bewoond is. Over de speelplaats, en over de rest: de fietsnietjes en het groen. Voor de kleintjes in de buurt, hun (groot)ouders, bewoners én voor het aanzien van de buurt.

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Piet Vernimmen