Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Energiekwartier: nog heel wat te doen en Joulebrug voorlopig niet open

Op woensdagavond 16 januari was er een informatiebijeenkomst in Brouwerij De Prael voor de bewoners van het Energiekwartier. Er waren om en nabij 30 bewoners aanwezig en er kwam heel veel aan de orde. We pikken er enkele onderwerpen uit. In de volgende editie gaan we nader in op alle zaken die nog opgelost en afgerond moeten worden.

De Joulebrug bij de energiecentrale

Deze brug, die een belangrijke rol toebedeeld was voor de ontsluiting van dit deel van de wijk en naar het centrum als onderdeel van een Netwerk Sterfietsroute, zou allang open moeten zijn. Maar er is een dispuut gaande tussen de gemeente en Uniper over de condities waaronder Uniper de brug wil openen. Dit gaat over het nog te betalen erfpacht bij het nog te vestigen erfpachtrecht op de Uniperlocatie. Er is nu een rechtszaak gestart door Uniper, en dat kan zomaar een jaar duren. Er wordt binnen de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn om eerder een doorbraak te bereiken. 

Regent 2, Kavel A en groengebied Esperantoplein

Zoals het er nu voorstaat, zal de woontoren Regent 2 in de periode juni/juli opgeleverd worden. In aansluiting daarop kunnen het fietspad en voetpad langs de kade weer gewoon openbare weg worden.

Wat betreft de beoogde bebouwing op Kavel A naast De Prael zijn er nog veel beren op de weg: kabels in de grond, een in de weg staande container, deel van de grond eigendom van Uniper, eisen Stedin en de nog te arriveren Warmtelinq vanuit Rotterdam. De vergunningaanvraag is aangehouden. De tijdelijke parkeerfunctie moet daar dus nog blijven.

Daarmee kan onder meer ook het Esperantoplein niet afgebouwd worden. Op het deel dat klaar is, komen nu de toegezegde prachtige banken en nog aanvullend groen. In de zaal ging de verzuchting om dat hele kavel A op te geven en daar gewoon parkeerplaatsen van te maken. De vertegenwoordiger van Heijmans geeft aan dat men de bouw wil doorzetten en zoekt naar een optie daarvoor. Voor de zomer zal Heijmans een bijgestelde, haalbare versie van het oorspronkelijke plan voorleggen. Alles wacht dus weer eens op alles en dat is vooral voor bewoners die al heel lang overlast van de bouw hebben, bijna onaanvaardbaar. Zij willen nu wel eens afronding van zaken en gewoon een fijne woonplek hebben. De projectorganisatie doet de toezegging overlast zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te verhelpen.

Tekst en foto: Aad van Schie