Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Plaatsing afvalsorteerstraat in Professor Kaiserstraat

De afvalsorteerstraat die nu voor Albert Heijn Valkenboslaan staat, wordt verplaatst naar de Professor Kaiserstraat ter hoogte van huisnummer 55. Althans, dat wil de gemeente. Met dit voorstel werden bewoners van deze straat en de ondernemers van restaurant Birdflower op 19 januari 2022 zonder enig vooroverleg geconfronteerd. Bewoners en ondernemers reageerden met maar liefst 13 zienswijzen en er werden 150 handtekeningen verzameld tegen het voorstel. Ondanks dit verzet werd op 8 september 2022 per brief de definitieve plaatsing afgekondigd. Woede en verbijstering alom. Men besloot in beroep te gaan bij de Raad van State.

Stand van zaken

Het beroep moet nog aan de orde komen. Ondertussen is de kwestie vanuit de bewoners bij het stadsdeel op een bewonersavond aangekaart. Dit krijgt nog een vervolg in een gesprek op locatie met de betrokken ambtenaren. Hoe is het toch mogelijk dat de gemeente, juist in dit kwetsbare gebied dat via de pilot Weimarstraat langzaam verbetert, zoiets doordrukt. En dan nog op een plek waar net het vernieuwde restaurant Birdflower een echt buurtsucces begint te worden. Als de zon schijnt kun je daar heerlijk op de stoep genieten van een consumptie. Met zo’n afvalstraat voor je deur wordt dat toch echt anders. Op de huidige plek van de afvalsorteerstraat voor de AH Valkenboslaan is het regelmatig een behoorlijke puinhoop. Het argument dat daar de leegwagens moeilijk kunnen opereren, lijkt wel heel erg een gelegenheidsargument. Er is daar ruimte genoeg. 

Voldoet niet aan waarden Wijkvisie

Het belangrijkste is misschien wel dat geen recht gedaan wordt aan de vastgestelde waarden van de Wijkvisie, waar ook de gemeentelijke diensten aan getoetst moeten worden. We noemen: kleurrijk,  eerlijk ondernemen, voor mensen met alle achtergronden, en dat bewoners, ondernemers en gemeente bereid zijn naar elkaar te luisteren. Als de gemeente recht wil doen aan deze recent huis-aan-huis verspreide Wijkvisie Weimarstraat/Beeklaan, dan gaat dit niet door. En nu maar hopen dat de Raad van State de burgers tegemoetkomt.

Op de foto: Clotilde Darras en Ziggy Douw van restaurant Birdflower

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen