Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Mohammad Saeed: enige erkende klassiek homeopaat uit Pakistan

Saeed is geboren in Lahore in Pakistan en was daar zeer actief voor de arbeidersklasse. Hij studeerde klassieke homeopathie. Uiteindelijk moest hij vluchten en in 1988 vroeg hij asiel aan in Nederland. Sinds 2021 heeft hij een eigen klassiek homeopathische praktijk ‘Al Shifa’. Hij wil hiermee patiënten genezen, die te maken hebben met lichamelijke en psychische klachten. Dit wil hij vooral doen voor mensen van allerlei nationaliteiten en achtergronden die tot de minima gerekend worden. Daarnaast blijft hij zich inzetten op politiek, cultureel-maatschappelijk gebied, met name ook voor de Pakistaanse zaak. Hij schreef gedichten, theaterstukken en filmscripts. In Nederland studeerde hij verder aan het Hahnemann Instituut voor Klassieke Homeopathie.

Medische en politieke activiteiten

Saeed geeft online gratis behandelingen aan mensen in Nederland en elders die hier geen geld voor hebben. Tot zijn homeopathische activiteiten behoort ook dat hij deelneemt aan seminars. Verder geeft hij lezingen, onder meer bij vestigingen van Schroeder van der Kolk, zoals die van de Kringloopcentra aan de Fahrenheitstraat en de Torenstraat. Saeed vindt gelijke rechten, goede en betaalbare huisvesting, milieubescherming en antiracisme belangrijke thema’s. Hij draagt graag bij aan sociale verandering, gelijkwaardigheid en solidariteit. Hij is actief voor het Kashmir Solidariteitscomité Nederland, waarvan hij oprichter en voorzitter is. In Kashmir, dat door India is bezet en compleet is afgesloten van de buitenwereld, is sprake van genocide. Het comité streeft naar zelfbeschikking. Onlangs was hij een maand in Pakistan, zijn overstroomde geboorteland, om slachtoffers te helpen.

Voor informatie over zijn praktijk: al-shifa-homeopathie.nl

Tekst: Aad van Schie
Foto: Saeed (rechts) tijdens seminar klassieke homeopathie bij Schroeder (foto Jurgen Lomp)