Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Veiligheid staat centraal bij wijkoverleg

Aan belangstelling geen gebrek. Het wijkoverleg dat op 19 oktober is georganiseerd in De Nieuwe Regentes trekt meer dan honderd buurtbewoners. En het is al snel duidelijk waar de aandacht van de meeste bezoekers naar uitgaat: veiligheid. Na een plenaire ontvangst met onder anderen wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling), kunnen deelnemers in aparte ruimtes praten over onderwerpen als vergroening, sociale problematiek en het samengaan van buurtbewoners met uiteenlopende culturele achtergronden. De meeste toeloop is er bij de sessie ‘Eerlijke buurt’, waar wijkbewoners vragen kunnen stellen aan leden van de Directie Veiligheid van de gemeente en vertegenwoordigers van de politie.

Veiliger?

Volgens de gemeente laten cijfers zien dat het Regentesse- en Valkenboskwartier de laatste tijd veiliger is geworden. Onder meer door ondernemers in een deel van de Weimarstraat en de Beeklaan te verplichten een vergunning aan te vragen en te toetsen op betrouwbaarheid. Zo wordt het voor criminelen moeilijker een zaak te beginnen of te houden. “Het lijkt goed te gaan met de veiligheid in onze buurt,” meldt het programma opgewekt. Maar hoe zit het met het gevoel van veiligheid onder buurtbewoners? 

Groot aantal kapperszaken

Klachten over onveilig gedrag in het verkeer, overlast door hangjongeren, diefstal van fietsen en ander ongemak klinken ook op deze avond. Opvallend zijn de vragen over het grote aantal kapperszaken in de buurt. Zijn dat allemaal bonafide ondernemingen? Kan de gemeente daar geen oogje op houden? Sophie Overbosch, projectleider ondermijning bij de gemeente, toont begrip voor de bezorgdheid, maar wijst erop dat een kapperszaak niet kan worden geweerd zonder concrete aanwijzingen voor onoorbare praktijken. Kan het vergunningenbeleid worden uitgebreid, vraagt iemand. Volgens Overbosch wordt daarnaar gekeken, maar kan dit ‘zware middel’ niet zomaar worden ingezet. Het moet ook stand houden voor de rechter.

Lachgas op bestelling

Een buurtbewoner begint over lachgas, dat populair is bij jongeren. Ze ziet dat patronen met lachgas en ballonnen op bestelling worden afgeleverd en vreest dat automobilisten onder invloed van het gas de wijk onveilig maken. Politieman Ronald van den Broek legt uit dat vervolging met de huidige wetgeving lastig is. “Patronen zijn gewoon bij de Blokker te koop.” Hij kan dan niet weten dat enkele weken later een verbod op het bezit en de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik zal worden aangekondigd. Vanaf 1 januari staat het gas op de lijst van verboden middelen.

Aantal coffeeshops niet verminderd

Natuurlijk uiten buurtbewoners weer hun ongenoegen over het mislukken van de pogingen om het aantal coffeeshops in de Weimarstraat te verminderen. Dertien jaar geleden constateerde toenmalig burgemeester Van Aartsen al dat er te veel coffeeshops dicht bij elkaar zitten. In de Weimarstraat zijn ze nog steeds. Het nieuwe college in Den Haag heeft zich voorgenomen hier wat aan te doen, maar ook nu moeten vertegenwoordigers van de gemeente erkennen dat de kansen op succes beperkt zijn. Voorstellen voor verplaatsing stuiten steevast op bestemmingsplannen, verzet van bewoners en verdeeldheid in de gemeenteraad. Met die vaststelling moet ReVa het vooralsnog doen.

‘Onze Visie’

De blik wordt deze avond ook vooruit gericht. Een werkgroep presenteert ‘Onze Visie’, een overzicht van de waarden die bewoners, ondernemers en ambtenaren hebben vastgesteld voor het gebied Weimarstraat-Beeklaan. Waarden die dienen als toets voor toekomstig beleid. “Als de samenwerking slaagt, is er over vijf jaar een autoluwe, groene Weimarstraat, is het aantal coffeeshops verminderd en de ondermijning in het gebied afgenomen. Dan wonen er nieuwe mensen op de Beeklaan en in andere straten, die elkaar op verschillende plaatsen kunnen ontmoeten,” zo staat in ‘Onze Visie’.

Tekst: Cor Speksnijder
Foto: Piet Vernimmen