Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

‘Financieringsmachine’ draait al heel lang op een laag pitje

Ooit gold ze als toonbeeld van vitaal stadsbestuur en modern burgerschap. De Buurtontwikkelingsmaatschappij Regentes-Valkenbos – kortweg de BOM – boekte opmerkelijke resultaten met nieuwe vormen van samenwerking tussen buurtbewoners en gemeente. De aanleg van het tennispark aan de Teijlerstraat, het behoud van het karakteristieke gebouw van zwembad De Regentes, haar invloed op de inrichting van buurt- en sportpark De Verademing en de realisatie van De Wasserij met jongerenhuisvesting en een medisch centrum kon zij tot haar successen rekenen. Sinds een wisseling van het bestuur, inmiddels twaalf jaar geleden, is het stil rond de BOM. Wat is er sindsdien gebeurd? 

Geërfde problemen

BOM-voorzitter Roland Velu wil telefonisch niet ingaan op vragen. In plaats daarvan mailt hij namens het gehele bestuur een tekst die de organisatie eerder ook al aan KonkreetNieuws had gestuurd. Daarin leggen de bestuursleden uit dat ze jaren nodig hebben gehad om problemen op te lossen die ze hadden geërfd van het vorige bestuur. 

“Toen wij in 2011 aantraden, waren er drie problemen: de slechte relatie met de tennisclub Breekpunt, die haar clubhuis van ons huurde, ons pand in de Kepplerstraat, dat tijdelijk in gebruik was als stalling en voor tijdelijke bewoning, en de te hoge jaarlijkse lasten van de BOM”, schrijft het bestuur. “Medio 2018 was Breekpunt financieel vrij van de BOM, de relatie was weer goed. Eind van dat jaar droegen we het pand in de Kepplerstraat over aan de gemeente. Zo kregen we weer geld ter beschikking.”

De bestuursleden zeggen het jaar 2019 te hebben gebruikt om te kijken hoe de vrijgekomen middelen kunnen worden besteed aan “jonge en vrolijke initiatieven die de buurt beter maken.” Ze willen kleinschalige initiatieven ondersteunen met financiële injecties, zonder ingewikkelde procedures. Er kwam een bijdrage van zo’n 10.000 euro voor een nieuwe tribune in theater De Nieuwe Regentes. Verder bleef het stil rond de lean and mean fundingmachine, zoals de BOM zichzelf trots noemt. 

Verkennende gesprekken

Gevraagd naar nieuwe plannen antwoordt het BOM-bestuur dat er gesprekken gaande zijn met een partij in de buurt, maar dat die nog zo verkennend zijn, dat  hierover niets kan worden gemeld. Overigens staat de deur niet open voor iedereen: “Wij willen graag met buurtbewoners en organisaties in gesprek, maar niet met elke organisatie die vindt dat wij daartoe een verplichting hebben. Wij kiezen voor initiatieven zonder verleden in het buurtwerk.”

Mistig

De uitleg van hun opvolgers stuit op scepsis bij ex-leden van het oude bestuur. “Wat er na 2011 is gebeurd blijft mistig,” zegt Hans Hoogvorst, voormalig secretaris van de BOM. “De overdracht verliep destijds in goede sfeer. We hadden vertrouwen in onze opvolgers – ze waren jong en enthousiast. Maar de buurt heeft vervolgens niets meer vernomen van de BOM, terwijl er tal van initiatieven zijn die het geld goed kunnen gebruiken. Nu blijven kansen voor de wijk onbenut,” aldus Hoogvorst.

Flinke zak geld

Hoogvorst en oud-bestuurslid Guust Baartmans vragen zich af wat het huidige bestuur heeft gedaan met het vermogen dat destijds is overgedragen. “Ze zitten op een flinke zak geld.” Het BOM-bestuur laat weten te beschikken over een werkkapitaal van 120.000 euro. Dat bedrag doet de wenkbrauwen fronsen van de vroegere bestuurders. Bij de overdracht in 2011 was er ruim 146.000 euro in kas, stelt Baartmans. De waarde van bezittingen bedroeg meer dan 173.000 euro. In totaal 325.000 euro. Daar stond 144.000 euro aan schulden (hypotheken) tegenover.

De oud-bestuurders vinden dat hun opvolgers helderheid zouden moeten verschaffen over de financiën. In welke wijkinitiatieven en hoeveel heeft de ‘financieringsmachine’ inmiddels geïnvesteerd? Heeft het vermogen in twaalf jaar geen rendement opgeleverd? 

Het BOM-bestuur onderstreept dat het niets te verbergen heeft. “De BOM is een compacte organisatie waarvan de financiën gedigitaliseerd zijn – de geldstromen zijn goed te monitoren. Buiten een enkele bankrekening heeft de BOM geen bezittingen of verplichtingen.”

Na lezing van dit artikel laat de organisatie weten dat ‘jonge, vrolijke buurtinitiatieven’ steun kunnen vragen door een mail te sturen naar buurtontwikkelingreva@gmail.com. Komt de financieringsmachine dan toch in beweging?

Tekst: Cor Speksnijder