Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een Wooncoach voor het gebied Weimarstraat-Beeklaan 

Wooncoach Hans Noordermeer brengt in opdracht van de gemeente de komende maanden de woonproblematiek in het gebied Weimarstraat-Beeklaan in kaart, met als doel die problemen daar effectiever aan te pakken. Naast de ambitie om nieuwe woningen te bouwen, wil de gemeente ook de leegstand in de bestaande stad aanpakken, de kwaliteit van woningen verbeteren en de leefbaarheid versterken. Een wooncoach probeert inzicht te krijgen in de problematiek die écht speelt in de wijk, zodat de gemeente hiermee aan de slag kan gaan. 

Problematiek Weimarstraat-Beeklaan

Het gebied Weimarstraat-Beeklaan heeft een groot aantal particuliere huurhuizen en woningbezitters. Een deel van de huizen is in handen van investeerders die woningen opsplitsen in zelfstandige wooneenheden. Er is veel kamerbewoning en er zijn soms vermoedens dat er aan te veel mensen wordt verhuurd. Verder dreigt verkrotting en leegstand in het gebied. Ook worden er panden oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld doordat in een woning bedrijfsactiviteiten zijn. 

Samen met bewoners

De Wooncoach is een aanvulling op al bestaande initiatieven om leegstaande bedrijfspanden om te vormen naar woningen en het onderhoud van de woningen te verbeteren. Hans Noordermeer gaat kijken welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van woningen, het tegengaan van leegstand en illegale woonpraktijken. Dit doet hij samen met de bewoners uit het gebied door te kijken waar er welke woonproblemen zijn. Zo kan de gemeente gerichter optreden en bekijken hoe zij huiseigenaren en huurders kan helpen bij het oplossen van huurproblemen en het onderhouden van woningen. 

U kunt de Wooncoach bereiken via denhaag.nl/meldingen onder de rubriek ‘Meldingen wonen’.

Tekst: Redactie
Foto: Gemeente Den Haag