Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Handhavers in de wijk

Misschien is het niet zo bekend dat de vrouwen en mannen van Handhaving onder de gemeente vallen en niet onder de Politie. Dat staat de uiterst waardevolle samenwerking van beide organisaties op de werkvloer zeker niet in de weg. Politie kan niet zonder Handhaving, Handhaving kan niet zonder Politie. En allebei kunnen niet zonder de bewoners.

Wie doet wat

Mart Nobel, inspecteur van politie, heeft sinds een half jaar Handhaving in zijn portefeuille. “We streven ernaar dat per wijk hiervoor ten minste één BOA verantwoordelijk gemaakt wordt, net zoals we per wijk een wijkagent hebben.”

En dat noopt ons om eerst maar even de begrippen wijkagent, Handhaving, BOA en Toezichthouder uit te leggen die in dit verband toch allemaal een rol hebben. 

Mart: “De wijkagent zorgt, samengevat, vooral voor de veiligheid in de wijk. Handhavers houden zich bezig met zaken als parkeer-, honden- en fietsoverlast, overlast door horeca – wat in deze wijk nogal speelt door de ruime aanwezigheid van horeca en coffeeshops. Handhavers zijn ook buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Ze hebben extra bevoegdheden, zoals mensen aanhouden, identiteit controleren, bekeuringen uitschrijven. En dan heb je nog de mensen van Toezicht. Dat is een aparte groep die zich vooral met het parkeerbeleid en het fietswrakkenprobleem bezighoudt. Met dat laatste probleem gaan we de komende jaren op een innovatieve manier aan de slag.” Best ingewikkeld allemaal, maar in ieder geval kun je de Handhavers en Toezichthouders goed herkennen, want het staat duidelijk op hun uniformen. 

Samenwerking met bewoners cruciaal

Heel belangrijk vindt Mart Nobel de samenwerking met de bewoners. “Ik roep bewoners dan ook op om er altijd een melding van te maken als ze vinden dat iets niet in orde is. Hoe meer meldingen, hoe meer we daar onze prioriteiten leggen. En handhavers gaan ook op straat graag met bewoners in gesprek!” 

Iets melden kan via: www.denhaag.nl/meldingen. Ook kun je de BuitenBeter app downloaden op je mobiel en zaken melden.

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Jacques Rijnsburger