Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Nadenken over de toekomst van de wijk is ook een culturele activiteit

Oproep van vijf bewoners uit de wijk

Wat vindt u van de wijk waarin u woont: het Regentesse-Valkenboskwartier? Bent u tevreden? Is de kwaliteit van de wijk in de loop der tijd verbeterd? Of juist niet? Zijn er zaken die u anders wilt? Voelt u zich verbonden met de omgeving? Heeft onze wijk een eigen identiteit? Is verandering nodig? Heeft u zin om mee te denken over verbeteringen?

Bewoners willen meedenken

Regentesse-Valkenbos is in de loop der tijd erg veranderd. Dat is niks nieuws. Veel veranderingen zijn aanpassingen aan de tijd of spelen in op de toekomst. Veel van die veranderingen merken we terloops. We zijn er nauwelijks of helemaal niet bij betrokken. We hebben wel inspraak, maar die is formeel en procedureel. Het resultaat is ook lang niet altijd bevredigend. Wij denken dat veel bewoners graag betrokken willen zijn bij veranderingen en willen meedenken over de toekomst van de wijk, maar dan moet het wel anders. Leuker, creatiever, zinvoller, met een vleugje humor.

Bewoners weten zelf wat nodig is

Die betrokkenheid is hard nodig. Ook onze wijk zal tegen een stootje moeten kunnen. We moeten onze woningen isoleren, we willen van het gas af en investeren in duurzaamheid, om maar eens wat te noemen. We zien steeds meer om ons heen dat buurtbewoners zich bezighouden met hun eigen omgeving. We merken ook dat er behoefte is aan een eigen buurtcultuur. Bewoners kunnen heel goed zelf bedenken wat nodig is om zaken te veranderen en te verbeteren. Maar veel bewoners vinden dat best lastig: veranderen, verbeteren en daar de overheid op aanspreken.

Verbeelding van de toekomst van de wijk

Wij denken dat de tijd rijp is om met elkaar na te denken over de toekomst van Regentesse-Valkenbos. Bent u dat met ons eens? Wij, een kleine initiatiefgroep uit de wijk, stellen voor om een aantal activiteiten te organiseren waar zo veel mogelijk bewoners en ondernemers bij betrokken zijn. Niet de gebruikelijke inspraakbijeenkomsten, maar prikkelende, uitdagende activiteiten. Verbindende spelvormen om elkaar en de wijk beter te leren kennen. Elkaar stimuleren verhalen te vertellen over het verleden en fantasieën over de toekomst. Elkaar uitdagen om goede, gekke en geniale ideeën voor de wijk te bedenken. Wat dacht u bijvoorbeeld van een ReVa-sonate? Of een ReVa-rap? We willen de krachten en talenten in onze wijk – en die zijn er – creatief activeren. Samenwerken aan een verbeelding van de toekomst van onze wijk. Vandaar ons motto: “Nadenken over de wijk als culturele activiteit”. Cultuur in de meest brede betekenis. Wilt u meedoen? U kunt een reactie sturen naar onderstaand e-mailadres.

Initiatiefgroep wijkagenda: Hans Hoogvorst, Paul Andriessen, Robert Schutte, Ben Veen en Aad van Schie.

Mail naar: ToekomstReVa@gmail.com