Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Teamchef politie Segbroek Ronald van den Broek zoekt altijd de verbinding met de burger

Ronald van den Broek, 60 jaar oud en al meer dan 40 jaar in hart en nieren politieman. Op zevenjarige leeftijd wist hij het al: politieman worden, en die jongensdroom kwam uit. “Vooraan staan en mensen helpen, dat is de kern van dit beroep. Ook al ben ik nu samen met mijn collega Erika Kamermans teamchef, dit blijft de kern voor mij.”

Buurtniveau

Op het fotopaneel achter zijn bureau veel foto’s met collega’s uit het verleden. Er is een foto bij van het eerste team handhaving in de voormalige school aan de Van Merlenstraat, waarbij hij betrokken was. Hij kent de wijk al heel lang en heeft hier in de vorige eeuw elf jaar gewerkt. “Het grote verschil met mijn vorige standplaats Loosduinen is dat hier alles op buurtniveau plaatsvindt. Burgers hebben het over Valkenbos of Regentes of over de Bomenbuurt, Vogelwijk enzovoort, en niet over Segbroek.”

Een interessante wijk, met ook problemen

“ReVa is een fijne wijk om te werken. De bevolking is heel gemêleerd, en er zijn veel bij hun buurt betrokken bewoners. In zijn algemeenheid is de wijk flink vooruitgegaan de afgelopen decennia. Natuurlijk zijn er problemen: overbewoning, een deel van de bewoners die weinig zorg voor hun omgeving hebben en de achterdeurproblematiek rond de coffeeshops. De pilot Weimarstraat/Beeklaan heeft goed geholpen om de veiligheid aan te pakken en de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. De regelmatig gehouden integrale handhavingsacties, samen met pandbrigade en andere partners, leveren heel wat op. Bijvoorbeeld de sluiting van een pand waar door een kapotte geiser groot brandgevaar is. Zeker als er in het pand veel overlast en meldingen over bijvoorbeeld overbewoning zijn.”

Verbinding met de burger

“Contact met de burgers is de belangrijkste prioriteit en we stoppen daar veel energie in. Ik zou graag de buurt-WhatsApp zoals we die in Loosduinen hadden ook hier nadrukkelijker introduceren. Dat is een snel en daadkrachtig middel om dat contact met die burger te intensiveren. Maar ook nu al lopen we alle meldingen na, ook al kunnen we soms niet direct reageren vanwege een spoedactie of noodsituatie in het stadsdeel. We houden nu samen met de stadsdeeldirecteur spreekuren en die leveren veel op. Ik doe een beroep op de burgers een afspraak te maken en die spreekuren te bezoeken en vooral ook meldingen te doen bij overlast of misdaad op het bekende nummers 112 (spoed) en 0900 8845. De wijkagenten zijn heel herkenbaar in de wijk en doen goed werk, en die zijn natuurlijk ook aanspreekbaar. We zijn daarmee gelukkig ook op sterkte.”

Prachtvak

“We doen het voor de burger, maar dan moet de keten wel werken en moet er voldoende menskracht zijn. Ook kleine zaken waar de burgers last van hebben, moeten worden aangepakt. Als wij daders pakken, moet dat niet door achterstanden bij het Openbaar Ministerie of rechters tot seponering van het delict leiden. Dat is natuurlijk funest voor het vertrouwen. Zelf worstelen we als politieapparaat ook met een groot aantal vacatures. De werkdruk is nu wel heel groot. Als je een dienst om zes uur begint en er zijn nauwelijks momenten om even op adem te komen, is dat niet goed natuurlijk. Ik ben ook blij met zo’n woningbouwproject als nu in de Fahrenheitstraat gerealiseerd wordt. Daar kunnen vast weer wat jonge agenten gaan wonen. Ik doe hierbij een beroep op jonge mensen om voor dit prachtvak te kiezen. Qua verdeling man/vrouw is een aardig evenwicht in het korps. Meer mannen en vrouwen van niet-westerse afkomst zijn buitengewoon welkom.”

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen