Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Perikelen van een watertappunt op De Verademing

Al ruim vijf jaar proberen gebruikers en buurtbewoners een waterpunt en een toilet op park De Verademing te krijgen. De gemeente heeft goed werk verricht met een nieuwe inrichting van het park en de aanleg van een fijne, voor alle kinderen toegankelijke speeltuin. Hoe terecht zou het dan niet zijn dat in de buurt van deze speeltuin een waterpunt en een toilet zouden komen.

Beleid gemeente

Beide zijn er na al die jaren nog steeds niet, ondanks inspanningen van buurtbewoners. Dit verhaal gaat over het aanleggen van een waterpunt, want dat is kennelijk al moeilijk genoeg. Over een toilet moeten we het op een later moment nog maar eens hebben.

Met name Piet Driest, zeer actieve buurtbewoner, heeft zich erg ingespannen voor een waterpunt. Immers, ook het standpunt van de gemeente is dat openbare waterpunten zeer gewenst zijn, omdat het ontzettend veel plastic afval, vervoer en CO2-uitstoot scheelt. Kraanwater is 650 keer minder milieubelastend en tot een factor 1500 goedkoper dan gebotteld water. En het is veel gezonder dan al die flesjes met zoete drankjes. Alle reden voor de gemeente, meent hij, om haar uiterste best te doen om zoveel mogelijk waterpunten te plaatsen, en al helemaal bij zo’n drukbezochte speeltuin als op De Verademing.

(Geen) aanleg waterpunt

Na lang wikken en wegen lukte het Dunea, die over het aanleggen van waterpunten gaat, een plek te vinden, dicht bij de speeltuin. Dat was niet eenvoudig, want de grond van De Verademing ligt vol met kabels, buizen, leidingen en vervuilde grond. Piet polste de bewoners bij wie in de buurt het tappunt zou komen. Die waren allemaal enthousiast.

Op het moment dat Dunea aan het werk ging om het watertappunt aan te leggen, kwam een van diezelfde bewoners naar buiten en protesteerde boos tegen de aanleg. Dunea trok zich onmiddellijk terug. Reactie van de gemeente was: bewoners moeten dit zelf samen maar oplossen en in antwoord op raadsvragen werd gesteld dat er onvoldoende draagvlak was.

Gemeente laat zich afschepen

“Mijn punt is”, zegt Piet, “dat ik het onjuist vind dat zo’n belangrijke zaak, die nota bene door de gemeente zelf als beleid is geformuleerd, door één bewoner kan worden afgeblazen en wordt afgedaan als iets wat bewoners maar zelf onderling moeten regelen. En dat terwijl heel veel andere bewoners en gebruikers zo’n watertappunt heel graag zien komen. Waarom pakt de gemeente niet door?”

Hoe het nu verder gaat met het watertappunt (en toilet) is op dit moment nog niet duidelijk. KonkreetNieuws blijft de zaak volgen.

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Dunea