Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hoe pakt het Haagse coalitieakkoord uit voor ReVa?

Na 184 dagen onderhandelen heeft Den Haag eindelijk een nieuw college. De vijf partijen die ook de vorige coalitie vormden – D66, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA – keren terug in het dagelijks bestuur van de stad. Vorige maand presenteerden ze het coalitieakkoord waarin ze hun plannen voor de komende jaren hebben vastgelegd. KonkreetNieuws las het stuk om te zien wat hun voornemens betekenen voor bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier.

Hogere lasten

Net als alle Hagenaars gaan bewoners van ReVa merken dat de gemeente financieel in zwaar weer verkeert: ze krijgen te maken met hogere lasten. De onroerendezaakbelasting (OZB) gaat omhoog, evenals de parkeerkosten en de heffingen voor afval en riolering.

Huiseigenaren moeten rekening houden met een stijging van de OZB met zo’n 14 procent. Afvalstoffenheffing en rioolheffing gaan respectievelijk 11 en 12 procent omhoog. Ook een parkeervergunning wordt duurder. Een bewonersvergunning voor de eerste auto gaat van 66,60 euro naar 90 euro per jaar. De vergunning voor een tweede auto blijft 295 euro kosten. Het parkeertarief voor bezoekers gaat met 50 cent per uur omhoog. Een bezoekersvergunning komt op 30,95 per jaar, een tientje meer dan nu.

Het komt erop neer dat een gezin met een gemiddelde koopwoning (WOZ-waarde 320.000 euro) en een auto ongeveer 113 euro per jaar meer kwijt is aan gemeentelijke lasten. Een alleenstaande huurder zonder auto betaalt jaarlijks 49 euro meer aan afval- en rioolheffingen. Ondanks de lastenverzwaring blijft Den Haag behoren tot de goedkoopste gemeenten van het land.

Coffeeshops

Het coalitieakkoord biedt weinig nieuws wat betreft coffeeshops, een gevoelig onderwerp in ReVa. Weimarstraat en Zeeheldenkwartier worden genoemd als gebieden met een ontoelaatbare concentratie van winkels voor wiet en hasj. “Daarom steunen wij het verplaatsen van twee coffeeshops uit deze gebieden”, meldt het akkoord. Of de Weimarstraat hier veel hoop uit moet putten, is de vraag. Eerdere pogingen om een alternatieve locatie te vinden (Loosduinen) strandden op verzet van bewoners.

Prioritaire aanpak

De coalitie heeft ambitieuze plannen voor de Zevensprong, een van de drukste en meest ingewikkelde kruispunten van Den Haag. Met ongelijkvloerse verbindingen moet de doorstroming van auto’s, bussen, trams, fietsers en voetgangers worden verbeterd. Tegelijk moet de openbare ruimte aantrekkelijker, publieksvriendelijker en groener worden gemaakt.

Het college reserveert eenmalig ruim 7 miljoen euro voor het aanpakken van vier gebieden in de stad waar veiligheid en leefbaarheid ernstig onder druk staan. De Weimarstraat, Beeklaan en de Zevensprong vormen samen een van deze zogeheten prioritaire gebieden. Hoe het geld zal worden verdeeld, is nog niet bekend.

In ReVa draagt transformatiemanager Abdel Bouchibti bij aan de ‘prioritaire aanpak’. Bouchibti onderhoudt contact met ondernemers en pandeigenaren om greep te krijgen op de bestemming van panden en de vestiging van bedrijven. Met succes: mede dankzij zijn tussenkomst hebben verscheidene dubieuze bedrijven in Weimarstraat en Beeklaan plaats gemaakt voor aantrekkelijker winkels of appartementen. Vanwege de positieve resultaten wil stadsdeel Segbroek de transformatiemanager graag behouden.

Community builder

Het nieuwe college laat weten door te gaan met het inzetten van zogeheten community builders. Deze wijkambtenaren hebben tot taak “de sociale cohesie en participatie te versterken”. In ReVa wordt die taak vervuld door Rachid Baghat. Over zijn werk zei hij eerder in KonkreetNieuws: “Door in gesprek te gaan met buurtbewoners wil ik erachter komen wat er in hun omgeving speelt. Dat kan gaan over uiteenlopende zaken: van opvoedingsvraagstukken tot schuldenproblematiek, van verduurzaming van een woning tot burenoverlast.” Voorlopig loopt Baghat nog rond in ReVa en blijft hij aanspreekbaar.

Tekst: Cor Speksnijder