Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Start inschrijving woningen in het oude postkantoor al voor Kerst

De verbouw van de oude Jaarsma haardenfabriek aan de Fahrenheitstraat en Ampèrestraat is in de laatste fase. Veel mensen kennen het pand nog als het oude postkantoor dat er later introk. Het wordt nu omgebouwd tot 43 sociale huurwoningen. In het eerste kwartaal volgend jaar is de bouw waarschijnlijk klaar. Directievoerder Marc Leenders meldde dat de bouwkraan in het binnenblok rond 1 oktober verdwijnt en dat de gevels daarna zo snel mogelijk worden gesloten, zodat de steigers ook weg kunnen.

(Foto1 hierboven): Gevel aan de Fahrenheitstraat van de Jan Jaarsma Haardenfabriek in 1913, later postkantoor. (foto Haags Gemeentearchief)

Inloop

Direct aanwonenden mochten op 13 juli alvast een kijkje nemen. Een deel was al goed geïnformeerd over de voortgang. Alleen bewoners uit de Ampèrestraat, grenzend aan het bouwterrein, hadden tot nu toe bouwvakkers gezien en gehoord zonder dat ze waren geïnformeerd over het project. “We voelen ons niet gehoord”, zei Maggie te Velden, “terwijl de bouw al een jaar bezig is”. Francien de Hoop, gebiedsregisseur van stadsdeel Segbroek, pakte die handschoen gelukkig meteen op. Ze nodigde de bewoners van de Ampèrestraat uit hun vragen en zorgen snel te komen bespreken. Ze zal de uitkomsten ook delen met de aanwonenden die er niet bij waren.

Haardenfabriek Jan Jaarsma

Onderwijl keken alle aanwezigen hun ogen uit. Dit was ooit de haardenfabriek van Jan Jaarsma, gebouwd in 1906 tussen de weilanden. In de jaren dertig werd het een groot postkantoor. En nu wordt het omgebouwd tot woningen. Gerrit van Es van HVE Architecten lichtte zijn ontwerp toe. Het complex bestaat uit drie delen. Achter de gevel van de oude kantoren aan de Fahrenheitstraat komen twee rijen met in totaal 29 woningen, gescheiden door een vide met interne voordeuren.

Fabrieksingang

Tussen de tweede rij nieuwe woningen en de achtertuinen van de Ampèrestraat komt een gemeenschappelijke binnentuin. Naast en boven de oude fabrieksingang aan de Ampèrestraat staat het andere blok nieuwbouw met 14 woningen. De architect heeft aan deze kant bewust de verdieping- en goothoogte aangehouden van de panden eromheen. Bij de oude toegang komt een prachtige stalen toegangspoort, gebaseerd op het oorspronkelijke hekwerk dat ooit is weggehaald in de tijd van het postkantoor.

(2) De fabricage van kolenhaarden, die werden verkocht met de slogan: “Kies met kennis, kies Jan Jaarsma”. (foto SHIE/Haags Gemeentearchief)

Zaagtanddak

De voormalige fabriekshal verbindt de beide woonblokken. Hier werden vroeger gietijzeren haarden gemaakt. Na restauratie van het zaagtanddak ontstaat hier een patio met veel lichtinval. Het is straks de fietsenstalling voor de bewoners en – tegen een kleine vergoeding – ook voor omwonenden. Als kers op de taart komen er vitrines in de gang. Daar zijn oude fabrieksfoto’s en een paar originele Jaarsma kolenhaarden te zien, met dank aan de bemiddeling van SHIE, de Stichting Haags Industrieel Erfgoed.

(3) Het zaagtanddak van de oude fabriekshal, straks fietsenberging voor bewoners en buurt. (foto Arne Westerhof)

Oude luister

De monumentale gevel aan de Fahrenheitstraat met de twee kenmerkende torentjes wordt helemaal in oude luister hersteld. Er komen weer ramen in de dichtgemetselde gevel van de oorspronkelijke haardenshowroom, het lagere huisje naast de rechtertoren. De onderbouw van het linker torentje is overigens nog in redelijke staat. De rechter is zo slecht dat deze opnieuw moet worden opgemetseld. Als sluitstuk wordt het leien puntdak, dat nu achter op het bouwterrein staat, er weer bovenop gezet.

Voor de Kerst

Directeur Mirjam del Canho van de Koninklijke Haagse Woningbouwvereniging 1854, de opdrachtgever tot de bouw, is blij dat het nu zo hard gaat. “Het is een groot en spannend project voor ons. Het ziet ernaar uit dat we misschien al voor de Kerst kunnen starten met de inschrijving voor de 43 duurzame woningen van rond de 45 m2. Ze zijn speciaal bedoeld voor onderwijzers, zorgmedewerkers, politie en brandweer. Met een kale huur tot ongeveer € 700 en weinig energielasten, dus eindelijk betaalbaar voor die doelgroep.”

Geen extra parkeerdruk

“De extra woningen leiden niet tot extra parkeerdruk in de wijk”, zegt ze, “de bewoners krijgen geen parkeervergunning van de gemeente. In ruil daarvoor stellen wij vier deelauto’s beschikbaar. Zo kunnen we op een creatieve manier toch extra woningen in de stad realiseren.” Het complex is duurzaam. De woningen zijn gasloos, elektriciteit komt van zonnepanelen, verwarming en verkoeling via warmtekoudeopslag in de diepe ondergrond.

(4) Als je je afvroeg waar het rechtertorentje aan de Fahrenheitstraat toch was gebleven: die staat tijdelijk opgeslagen op het bouwterrein en komt weer terug. (Foto: Arne Westerhof)

Tekst: Arne Westerhof