Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Kleurrijk Segbroek in actie met ReVa als kloppend hart

We praten met twee bestuurders en activisten: Mala Wallage Paidin en Henk van Bentem, respectievelijk penningmeester/bestuurslid actieve solidariteit en voorzitter van Stichting Kleurrijk Segbroek, een herleving van het oude, wat ingeslapen Interreligieuze Beraad Segbroek. “We gaan het breder aanpakken en meer verbinding zoeken via het netwerk van mensen en instellingen van met name Segbroek”,  is hun devies. We duiken eerst even in de biografie van beide bestuurders.

Mala, de goedlachse wijkverpleegkundige, werd in 1969 geboren in Suriname als jongste dochter in een groot gezin met wortels in de Javaanse contractarbeidersgeneratie. In 1990 reisde ze als lid van ‘Studiename’, een honderdtal jonge, ambitieuze Surinamers, naar Nederland om economie te gaan studeren bij het Erasmus. Om rond te kunnen komen had ze als bijbaan een schoonmaakfunctie. Ze kwam in de gezinnen waar ze werkte een wijkverpleegkundige tegen. Dat was voor haar een gamechanger en ze besloot parttime de HBO verpleegkundige opleiding te gaan volgen. Ze voerde dit beroep in deeltijd uit, werd uiteindelijk fulltime wijkverpleegster en zo bouwde ze haar netwerk in de wijk op. Ze ging thuiszorg doen vanuit Jonker Frans en werd hoofdzuster. Toen de wijkzorg een andere status kreeg, werd ze als kleine zelfstandige lid van Happy Nurse. Naast dat werk is ze zeer actief in het opbouwen van contacten, onder meer via het organiseren van ‘kleurrijke’ maaltijden en van jeugdkampen in de wijk. De maaltijden vinden doorgaans plaats in het pand van Wij Weimar. Mala is overtuigd soennitisch moslima, maar staat open voor alle soorten religies.

Henk van Bentem, econoom, werd geboren in 1957 in de Elspeetstraat in een katholiek nest, bezocht de school aan de Herschelstraat, leerde zwemmen in de Regentes en behaalde zijn middelbare schooldiploma bij de Jezuïeten van het Aloysiuscollege. “Ik had discipline nodig, vonden mijn ouders en ze hadden gelijk.” Henk volgde en avondstudie HBO economie, werd bankdirecteur bij de Rabobank en werkte later onder meer als zelfstandig ondernemer/adviseur. Als secretaris van wijkberaad Vruchtenbuurt, waar hij woonde, ontwikkelde hij met anderen een duurzaam warmteproject. “Ik ben geen belijdend katholiek, maar ik ben geobsedeerd door het werken aan verbinding tussen mensen van allerlei afkomst en religie en het werken aan actieve solidariteit. Kleurrijk Segbroek kwam in 2021 op mijn pad en ik zie het helpen uitbouwen van deze organisatie als de kroon op dit verbindingswerk. Met mijn kennis en achtergrond voel ik me geroepen om dit werk te doen.”

Op weg naar een sociale buurtsupermarkt

Uitbreiden van het netwerk, het bestuur versterken op het gebied van financiën en communicatie zijn belangrijke doelen. Kleurrijk Segbroek zoekt een penningmeester en een communicatiedeskundige en natuurlijk meer vrijwilligers. Ook wil Kleurrijk Segbroek haar internationale contacten versterken. Ontmoetingen in de wijk, verbinding zoeken met de zwakkere groepen en kwalitatief sterke jongerenvoorzieningen creëren, samen met bijvoorbeeld Wijkz, zijn natuurlijk van het allergrootste belang. Elkaar ontmoeten aan de dis met internationale maaltijden is een belangrijk middel, maar prioriteit is ook om de sociale functie van pleinen zoals het Newtonplein en het Kamerlingh Onnesplein te verbeteren. Henk: “We willen van een sociaal buurtwinkeltje naar een sociale buurtsupermarkt. De mouwen opstropen en aan de slag.”
Meer weten: henkvbentem@hotmail.com

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen