Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Voormalig schoolgebouw Boylestraat 18-20 krijgt woonfunctie voor bijzondere groepen

De gemeente Den Haag heeft in maart 2022 in het kader van het ‘Doorbraakplan huisvesting zorggroepen en statushouders’ zes nieuwe woonlocaties aangewezen. Het gaat om groepen zoals jongeren uit de jeugdzorg en statushouders, die niet aan de bak kunnen komen in de extreem krappe sociale woningmarkt.

24 woonstudio’s

Een van deze locaties is het gebouw in de Boylestraat, dat nu nog deels in gebruik is door de organisatie Eekta en het project voor autistische kinderen City Kids. Zodra het gebouw leeg is opgeleverd, zullen de twaalf lokalen ‘omgetoverd’ worden tot 24 woonstudio’s. De helft is voor de kandidaten die uitstromen uit de jeugdzorg en de andere helft voor jonge starters op de sociale woningmarkt.

Realisatie vanuit Bureau Dienstverlening

Petra Baljeu (communicatie) en Joost Meijer (logistiek) van Bureau Dienstverlening van de gemeente hebben een filmpje gemaakt over een aantal jonge mensen uit deze doelgroep. Dat geeft een helder beeld om wat voor mensen dit gaat en welke problemen zich voordoen als je geen huis kunt vinden. En vooral wat de betekenis is van het eindelijk kunnen doorstromen naar een eigen plek. “Ik ga naar huis met mijn eigen sleutels”, “Ik ga in mijn eigen keuken een maaltijd bereiden”, “Rust vinden bij een biertje na een lange werkdag”, zijn quotes uit het filmpje.

Omwonenden betrekken

Op dit moment is er nog geen uitgewerkt plan voor het project. Dat komt er pas als het gebouw opgeleverd is. Wel is er al een avond georganiseerd voor de omwonenden en daar kwamen natuurlijk vragen over de te huisvesten groepen en over de mogelijke verkeers- en parkeerdruk. “We gaan de buren tijdig en goed betrekken bij de planontwikkeling”, zegt Joost. “We gaan met hen bespreken hoe we beneden in het gebouw een soort ‘buurthuiskamer’ kunnen realiseren. De gebruikelijke parkeernorm zal niet van toepassing worden en ook over andere mogelijke overlast zal gesproken worden.” Dat laat onverlet dat het project doorgaat. Over niet al te lange tijd zal er een vervolgavond voor de buurt komen. Petra en Joost verwachten dat de studio’s in 2024 opgeleverd zullen worden.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen