Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Voormalig buurthuis aan de Gaslaan wordt Villa de Verademing

ReVa WOONSPECIAL

Op 5 april 2011 werd dit complex samen met een groot aantal andere buurthuizen in Den Haag gesloten. In de afgelopen jaren zijn er meerdere pogingen gedaan om van dit ruime complex aan de Gaslaan 175, vlakbij het gerenoveerde wijkpark De Verademing, een modern appartementengebouw te maken.

Korrekt Bouw

Die pogingen lukken niet. Maar nu ligt er een nieuw plan om een “kleinschalig groen, duurzaam en energieneutraal appartementencomplex van 18 compacte appartementen en een stadswoning voor een dynamische stedelijke doelgroep” te realiseren. We praten met Pieter van den Eyk en Rob van der Ent van het Rotterdamse bedrijf Korrekt Bouw over de realisatie van dit plan.

Het pand

Het gaat om 18 appartementen variërend van 50 tot 80 vierkante meter en een ruimere stadswoning van 100 vierkante meter. “We gaan uit van een heel duurzaam concept met een energiewaarde EPC 0 door middel van een energiezuinig ventilatiesysteem, een zonnepomp, zonneboiler en zonnepanelen. En er komt een koelend dak van sedum. Het geheel zal uit drie woonlagen bestaan, één meer dan het complex nu heeft, met een aantal balkons. Ook komt er groen.”

Vleermuizen

Korrekt Bouw beschikt al twee jaar over de vergunning voor deze bouw, maar natuurlijk zijn er bij het bouwen in een stadsomgeving altijd problemen. Ze waren dicht bij de aftrap van de bouw, toen er ineens een melding kwam van aanwezige vleermuizen en mussen in en om het pand. Dan treedt onverbiddelijk de Wet natuurbescherming in werking. Inmiddels ligt er een quickscan van een ecoloog. Die leverde geen bevestiging op van daadwerkelijke aanwezigheid van vleermuizen. Maar daarmee is dit nog niet afgedaan. Er volgt nog een onderzoek van een half jaar, waarin duidelijk moet worden of er zich vleermuizen bevinden in het gebouw. Ingeval het onderzoek aantoont dat die er niet zijn, kan vanaf die datum de bouwplanning van start gaan. Dat zal dan in het vroege voorjaar van 2023 zijn, met een mogelijke oplevering halverwege 2024. Zijn er wél vleermuizen, dan volgt er een ontheffing, als alternatieve huisvesting via nestkasten in de directe omgeving is gerealiseerd. Pieter roept nu al bewoners uit de omgeving op die willen meewerken aan plaatsing van zulke kasten. “We houden ons natuurlijk aan de wet, maar we willen toch ook graag allemaal die woningen in de stad.”

Eindelijk een woontoekomst

Over de hoogte van de huren willen de heren nog geen uitspraken doen. De kostenontwikkeling in de bouw maakt een goede raming nu niet mogelijk. De appartementen zullen in de midden/hoge klasse vallen en wellicht zal een deel van de appartementen ook te koop komen. De gemeente heeft als voorwaarde optimale duurzaamheid gesteld. Parkeren op eigen terrein is hier niet mogelijk, wel komt er een degelijke fietsenberging bij het complex.

Op de site van Korrekt Bouw vindt men nadere informatie: www.villadeverademing.nl

Foto in de header: vlnr Pieter van den Eyk en Rob van der Ent van Korrekt Bouw

Tekst en foto: Aad van Schie