Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dakopbouwen in ReVa, onbedoelde gevolgen van nobele bedoelingen

ReVa WOONSPECIAL

Al fietsend door onze wijk, is er altijd wel ergens te zien dat er aan een dakopbouw wordt gewerkt. En als je de aanvragen omgevingsvergunning voor deze dakopbouwen volgt, zie je in onze wijk in een periode van bijvoorbeeld 3 tot 17 mei al zeven aanvragen voorbijkomen. Waar leidt dit allemaal toe en hoeveel extra druk geeft dit op de leefbaarheid in onze toch al volle wijk?

Gevolgen toename dakopbouwen

Een deskundige op dit terrein is wijkbewoner Ingrid Gyomorei, die al geruime tijd in de Edisonstraat woont. Ingrid was in het verleden 15 jaar gemeenteraadslid en werkt nu als beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Schiedam. Ze begon een rechtenstudie en zet zich nu al jaren in voor medebewoners die last hebben van de gevolgen van de ongebreidelde toename van dakopbouwen. Gevolgen voor bewonersdichtheid, voor geluidsoverlast en parkeerdruk. “Als het beleid goed zou zijn en er gehandhaafd wordt bij de uitvoering van de vergunningen, dan was dat bezwaar maken allemaal niet nodig”, zegt Ingrid. “Ik heb een drukke baan en ik ben er geregeld in het weekend mee bezig, maar zolang deze praktijken doorgaan en ik mensen kan helpen, blijf ik dit werk doen.”

Geschiedenis en regelgeving

In 2009 kwam er een discussiestuk in de Raad naar aanleiding van de dakopbouwen op de Pellenaerstraat in Scheveningen. Pas in 2011 kwam er iets aan regelgeving op dit gebied en het al dan niet splitsen hiervan in zelfstandige woningen. Het beleid was er vooral op gericht bewoners aan de stad te binden met de mogelijkheid om hun woningen te kunnen uitbreiden. Dit leidde in de praktijk tot “zorgen en meldingen ten aanzien van nadelige neveneffecten”. In 2013 werden naar aanleiding van een wildgroei aan dakbouwsels bezonningsnormen opgenomen. Op 27 januari 2014 werd een nieuwe beleidsregel van kracht. Binnen tien jaar na het verlenen van een vergunning voor een dakopbouw mag die woning niet gesplitst worden in meerdere zelfstandige woningen.

Van best aardig tot erg lelijk

De realiteit: veel verschillende soorten dakopbouwen, van architectonisch best aardige, tot lelijke dozen, op logische plekken en op plaatsen waar je die niet zou verwachten. De totale overkapping in zwart van het blok woningen op de hoek van de Edisonstraat en de Columbusstraat is bijvoorbeeld zo opvallend, dat je je afvraagt hoe dit in ’s hemelsnaam mogelijk is. Hier wordt gewoon een flink aantal nieuwe zelfstandige appartementen gecreëerd.

Fout in bestemmingsplan

Dit is volgens Ingrid te wijten aan een fout in het bestemmingsplan, die hogere bouw tot 14 meter mogelijk maakt. Bouw van zelfstandige appartementen is volgens datzelfde bestemmingsplan niet toegestaan. De projectontwikkelaar Edisonstraat/hoek Columbusstraat heeft om die reden vier verschillende vergunningen ingediend. Tegen al deze aanvragen zijn bezwaren ingediend. De buurt heeft de bouw al een aantal keren kunnen tegenhouden. Nu bouwt de aannemer voor eigen risico. De bestreden vergunning is immers nog onder de rechter (situatie eind mei).

Handhaving en rol Welstand

Wat betekent dit voor de logistiek naar die nieuwe woningen toe, als er nauwelijks voordeuren aan de straatkant zijn? Ook de grote verschillen in vormgeving aan een straat, bijvoorbeeld aan de Copernicuslaan en aan de Valkenboskade, zijn opvallend. Speelt Welstand dan helemaal geen rol hierin of wordt er gewoon niet gehandhaafd? Het niet splitsen van woningen binnen tien jaar na realisatie van een dakopbouw lijkt al helemaal niet gehandhaafd te worden. En hoe zit het met de toenemende parkeerdruk en geluidsoverlast?

Gemarchandeer met regels

Ondertussen zijn er ook dakopbouwen geplaatst waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag. De door de Raad vastgestelde plankaart geeft exact aan waar vanwege daglichttoetreding wel of geen bebouwing is toegestaan. Burgers worden horendol van het gemarchandeer met regels. Het heeft weinig zin om regels vast te stellen die vervolgens niet gehandhaafd worden. Natuurlijk is er een grote druk om aan de immense woonvraag te voldoen, maar de huidige bewoners willen de wijk ook mooi houden. Het beschermde stadsgezicht dient gekoesterd te worden en bovendien is de woondichtheid al buitengewoon groot.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen