Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stichting Kleurrijk Segbroek, Haags initiatief voor verbinding, compassie en inclusie!

Na ruim 20 jaar gaat het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) verder als Stichting Kleurrijk Segbroek (SKS). Als vrijwilligersorganisatie die zich richt op verbinding van alle levensbeschouwingen, ongeacht ieders afkomst en gender organiseert Stichting Kleurrijk Segbroek activiteiten en dialooggesprekken. Onder het mom “bekend maakt bemind” brengt Kleurrijk Segbroek mensen bij elkaar van diverse culturele achtergronden en levensbeschouwingen. De ervaring leert dat dergelijke dialogen tot de ontdekking leiden dat er meer is wat mensen gemeen hebben, dan wat hen van elkaar doet verschillen. Dat wij eigenlijk allemaal hetzelfde willen maar vaak ’anders’ omgaan met dagelijkse zaken en onze contacten. En in dat ‘anders’ zitten vaak hele mooie en bruikbare afwegingen. Kortom, Kleurrijk Segbroek kiest  voor dialoog en verdieping door interesse in elkaar te stimuleren, in plaats van het opdringen van een eigen mening of levensvisie.

Kleurrijk Segbroek werkt met een team van vrijwilligers vanuit de locatie Wij Weimar (Noorderbeekdwarsstraat 218). Als netwerkorganisatie werkt Kleurrijk Segbroek zoveel mogelijk samen met allerlei personen en organisaties die ook voor verbinding kiezen. Dit netwerk probeert ze zo groot mogelijk te laten zijn. Waar mogelijk biedt Kleurrijk Segbroek eveneens ondersteuning aan  deze ‘netwerkpartners’, met hun verbindende activiteiten.

U leest het al, veel  verbinding, dialoog en met elkaar. Woorden die voor Kleurrijk Segbroek er echt toe doen. Dit artikel is bedoeld om haar ambities aan u kenbaar te maken. Maar ook zouden wij u heel graag verder willen leren kennen en bij onze activiteiten betrekken. Interesse om meer van ons te weten te komen of wat te kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar henkvbentem@hotmail.com.

Wij ontmoeten u graag!

Het bestuur:
Bart ten Broek, Henk van Bentem, Mala Wallage-Paidin en Duncan Wielzen