Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurthuis Hondius gesloopt en vernieuwd

Op vrijdag 4 februari was het een drukte van jewelste rond het oude buurthuis Hondius. Wijkbewoners, ambtenaren van het stadsdeel en het Spui en vertegenwoordigers van de Richard Krajicek Foundation verzamelden zich rond het karkas van het meer dan 100 jaar oude gebouw.

Parel voor de buurt

Wethouder van Sport Hilbert Bredemeijer klom met assistentie van een gehelmde bouwvakker in de shovel en leverde de gewenste sloopbijdrage. Na deze sloop gaat eerst het sportterrein op de schop. Begin juli zal de vernieuwde accommodatie opgeleverd worden: een parel voor de buurt in beweging. Voor de Richard Krajicek Foundation is dit een feestje waard. Dit was ooit 25 jaar terug hun eerste Playground. Er zijn er nu zestien in Den Haag en 126 in het hele land.

Bouw buurthuis is fenomeen in 2022

Heel bijzonder dat er een nieuw buurthuis komt natuurlijk, na de kaalslag van de buurthuizen in heel Den Haag. De aanwezige ambtenaren zijn hier buitengewoon trots op. Ja, als je eerst veel teloor laat gaan, is zo’n eerste zwaluw wel speciaal. Maar toch mooi dat dit nu juist op deze toch wat sombere plek in de wijk gaat gebeuren. Begin 2023 moet het opgeleverd worden. Het oude, wat onveilig ervaren groen langs dit terrein zal ook verdwijnen en er komt mooi groen voor terug. Alles bij elkaar zal het fraai worden: het net vernieuwde speelplein van de Klimopschool, de vernieuwde Playground en als klap op de vuurpijl het buurthuis. We zijn benieuwd.

Tekst: Aad van Schie 
Foto: John Martienus