Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Ik ben er voor de buurt, ook voor de stille schreeuwers”

Hij kan zomaar bij je aanbellen. Of een praatje maken op straat, een appje sturen. In het Regentesse- en Valkenboskwartier loopt sinds enkele maanden een nieuwe wijkambtenaar rond: Rachid Baghat. Zijn taak? In beleidsjargon: het versterken van sociale cohesie en participatie. In de woorden van Rachid: “Ik ben op zoek naar buurtbewoners die niet bekend zijn bij de gemeente, die langs de reguliere wegen niet worden bereikt. Ik ben er voor de stille schreeuwers, mensen die hulp nodig hebben maar geïsoleerd leven, achter dichte gordijnen.”

Community builder

De 38-jarige Rachid is een van de zogeheten community builders die nog niet zo lang actief zijn in Den Haag. Ze maken deel uit van het instrumentarium waarmee de gemeente probeert de leefbaarheid en de betrokkenheid in Haagse wijken te bevorderen. Volgens een recente evaluatie van de Haagse Hogeschool werken de community builders ‘op een vernieuwende en waardevolle manier aan de verbinding tussen lokale overheid en burger’. Ze zouden een nuttige aanvulling vormen op andere wijkprofessionals.

In gesprek gaan

Dat mag indrukwekkend klinken, maar wat doet een community builder in de praktijk? Rachid: “Door in gesprek te gaan met buurtbewoners wil ik erachter komen wat er in hun omgeving speelt. Ik probeer te ontdekken hoe mensen kunnen worden geholpen. Dat kan gaan over de meest uiteenlopende zaken: van opvoedingsvraagstukken tot schuldenproblematiek, van verduurzaming van een woning tot burenoverlast. Ik ben er voor de gemeenschap.”

Schoolreisje

Rachid zal zijn aandacht voornamelijk richten op het gebied tussen Weimarstraat en Loosduinseweg. Hij wil de bewoners in dit deel van ReVa beter in beeld krijgen en hun betrokkenheid bij de wijk vergroten. “De gemeente is er om mensen te helpen, maar er bestaat vaak een afstand tussen beleidsmakers en bewoners. Ik zoek op een laagdrempelige manier contact met bewoners die niet makkelijk de weg in de gemeentelijke bureaucratie weten te vinden. Als mensen bijvoorbeeld krap bij kas zitten, geen geld hebben voor het schoolreisje van hun kinderen of voor de ouderbijdrage, dan kan ik samen met de school kijken waar fondsen beschikbaar zijn.”

Buurtinitiatieven

De coronacrisis heeft sporen nagelaten in de wijk, zegt Rachid. Buurtbewoners kwamen minder buiten, hadden minder contacten, de eenzaamheid nam toe. Bij woningbouwverenigingen kwamen meer klachten binnen over burenoverlast. Om de levendigheid terug te brengen en de leefbaarheid te stimuleren ondersteunt en faciliteert Rachid de meest uiteenlopende buurtinitiatieven, van het aanleggen van moestuintjes tot het koken voor senioren, zoals momenteel gebeurt in wijkcentrum De Regenvalk.

Karten en voetbal

Tijdens de pandemie bleef de vaccinatiegraad onder niet-westerse bewoners in ReVa achter bij het gemiddelde. De GGD had vooral moeite om jongeren met een niet-westerse achtergrond te bereiken. “Dat is zorgelijk en daar moeten we van leren”, zegt Rachid. “Als gemeente horen we contact te hebben met alle bewoners, ook met deze doelgroepen.” Hoe hij dat contact legt? Binnenkort gaat hij samen met jongeren karten en laat hij zich zien bij een voetbaltoernooi. Om kennis te maken, een praatje aan te knopen. En om te horen of hij iets voor hen of voor hun ouders kan betekenen.

Tekst: Cor Speksnijder 
Foto: Jacques Rijnsburger