Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hoe zit het met de WarmtelinQ voor Den Haag?

De WarmtelinQ is een project van de Gasunie en Eneco. Doel is restwarmte van industrie en afvalverbranding uit de Rotterdamse haven  te transporteren naar de Elektriciteitscentrale aan de De Constant Rebecquestraat. Dat zou moeten gebeuren met een leidingnet dat via Vlaardingen naar hier loopt. Dit alles voor het verwarmen van 50.000, onder meer Haagse, woningen.

Consequenties

De provincie Zuid-Holland heeft een inpassingsplan ontworpen om het net te realiseren. Dit plan heeft nogal wat consequenties voor de bewoners van het Transvaalkwartier en ook voor de bewoners van het Energiekwartier. Op 4 november is er in de Haagse gemeenteraad een motie aangenomen (voorlopig aangehouden) om het warmtenet vanwege die negatieve consequenties niet aan te leggen. Overigens ook met de argumentatie dat het net creatievere oplossingen in de weg staat van klimaatvriendelijke energie uit geothermie en getijdenwerking. Zo kwam dit onderwerp ook breed aan de orde in de net afgesloten raadsverkiezingen, onder de leus: Geen energie via de ‘smeerpijp’.

Hoe verder?

Naast de aangenomen motie in de raad loopt er ook nog een procedure bij de Raad van State over het inpassingsplan. Het wordt spannend en dus een uitdaging voor het nieuw te formeren college.

Tekst: Aad van Schie 
Foto: Piet Vernimmen