Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

GroenLinks grootste partij in ReVa

GroenLinks heeft bij de verkiezingen voor de gemeenteraad onder bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier de meeste stemmen verzameld. Net als vier jaar geleden is deze partij hier de grootste geworden, op de voet gevolgd door D66. Hart voor Den Haag van Richard de Mos, dat in de hele stad alle andere partijen achter zich liet, kwam in ReVa niet verder dan een vijfde plaats. Partij voor de Dieren deed het opvallend goed in de wijk: een derde plaats.

Geen doorbraak van De Mos

Ondanks zijn overwinning hebben de verkiezingen De Mos niet de door hem gedroomde doorbraak bezorgd. Zijn partij klom van acht naar negen raadszetels, maar wist daarmee haar positie niet genoeg te versterken om deelneming aan het college af te dwingen. Mogelijk heeft de lage opkomst (43 procent) de partij parten gespeeld. Een coalitie met Hart voor Den Haag ligt niet voor de hand zolang D66 en GroenLinks weigeren met de partij in zee te gaan. Dit vanwege het langlopende justitiële onderzoek tegen De Mos, die wordt verdacht van corruptie en ambtsmisbruik.

Waarschijnlijk voortzetting huidige coalitie

De weg lijkt vrij voor voortzetting van de huidige coalitie, die twee zetels winst (D66) boekte. Ook met een partner minder kan de rest van de coalitie nu doorgaan. Als D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA hun samenwerking voortzetten, zal een wezenlijke koerswijziging van gemeentelijk beleid uitblijven. De verhoudingen in de raad zijn nauwelijks veranderd. Of het moet de val van de Haagse Stadspartij zijn – die verloor twee van haar drie zetels.

Onontkoombare thema’s

Potentiële coalitiepartijen leggen in hun programma’s nadruk op de strijd tegen de woningnood en ondermijning, op bevordering van duurzaamheid en vergroening. Het zijn onontkoombare thema’s. Met Hart voor Den Haag in het college zou waarschijnlijk meer rekening worden gehouden met de belangen en verlangens van (kleine) ondernemers en zou meer ruimte worden opgeëist voor de auto: verbreding van wegen, meer parkeerplaatsen, meer parkeergarages. Naar het zich laat aanzien zal De Mos zijn boodschap als oppositieleider moeten uitdragen.

Nieuwe werkelijkheid

Wat hun beloften en voornemens ook zijn, alle partijen moeten inmiddels rekening houden met een nieuwe werkelijkheid. De Russische invasie in Oekraïne dreigt tot een economische recessie te leiden die ook de gemeente en haar bewoners zal raken. Wat zijn prognoses over gemeentelijke inkomsten en uitgaven in deze onzekere tijden nog waard? Het stadsbestuur zal zich moeten bezighouden met de komst van vluchtelingen. Niemand weet hoeveel Oekraïners zich uiteindelijk in Den Haag zullen melden en hoelang ze blijven. Vaststaat dat ze op een fatsoenlijke manier moeten worden opgevangen.

Een zetel voor FVD

Forum voor Democratie, de enige partij in Nederland die weigert Poetins oorlog te veroordelen, maakt zijn entree in de Haagse raad met één zetel. Voor zover bekend wordt die ingenomen door Gideon van Meijeren, tevens lid van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten. Deze banenstapelaar zoekt geregeld de grenzen op van wat wettelijk en moreel aanvaardbaar wordt geacht. Van hem kan worden verwacht dat hij met zijn minachting voor politieke spelregels en zijn slordige omgang met feiten ook in de gemeenteraad voor ophef en irritatie zal zorgen. Aan de overige partijen de opdracht daar een passend antwoord op te formuleren.

 

Uitslag verkiezingen gemeenteraad, aantal zetels

 

Zetels

2018

Zetels

2022

Hart voor Den Haag/Groep de Mos 8 9
D66 6 8
VVD 7 7
GroenLinks 5 5
CDA 3 3
PvdA 3 3
Haagse Stadspartij 3 1
Partij voor de Dieren 2 3
PVV 2 1
CU/SGP 1 1
SP 1 1
50Plus 1
Denk 2
Forum voor Democratie 1

 

Uitslag verkiezingen ReVa*, aantal stemmen

 

2018 2022
GroenLinks 2031 1929
D66 1555 1855
Partij voor de Dieren 848 1080
PvdA 764 1010
Hart voor Den Haag/Groep de Mos 1225 969
VVD 890 762
Haagse Stadspartij 1222 638
CDA 579 355
SP 366 353
Denk 282
Forum voor Democratie 222
PVV 403 182
CU/SGP 237 179
50Plus 153 58

Tekst: Cor Speksnijder  Logo als in vorige krant

* Stemmen van Regentessekwartier en Valkenboskwartier bij elkaar opgeteld.