Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Graag veilige oversteek van de Beeklaan naar de Daguerrestraat

De Beeklaan tussen de Edisonstraat en de Laan van Meerdervoort lijkt soms meer op een snelweg dan op een doorgaande stadsweg, zo hard wordt er vaak gereden. Bewoners kaartten dit al vaker zonder echt resultaat aan bij de gemeente en nu hebben ze er schoon genoeg van. Er wonen veel kinderen aan de ene kant die graag spelen op het speelplaatsje aan de andere kant, in het korte stukje van de Daguerrestraat. Die moeten de Beeklaan met de dubbele rijbaan oversteken en dat is ronduit gevaarlijk.

Verkeersborden

De gemeente plaatste twee verkeersborden om auto’s snelheid te laten minderen. Dat helpt onvoldoende en het zebrapad een stukje verderop wordt regelmatig gewoon genegeerd. Bewoners van de Beeklaan en de Daguerrestraat verzamelden half februari veel handtekeningen van andere buurtbewoners om nu echt wat te veranderen. Want er moet meer gedaan worden om de Beeklaan veilig te krijgen: maximaal 30 km en drempels is het minste.

En veilig spelen

Het speelplaatsje was aan een opknapbeurt toe en in 2018 werd er met bewoners een mooi, spannend en veilig plan gemaakt, met onder andere boomstammen rondom het plaatsje. Maar zo werd het niet uitgevoerd, integendeel. Een knalgele ondergrond, geen boomstammen, en wel fietsnietjes aan de zijkanten. Bewoners zijn opnieuw in gesprek met de gemeente, met de afdelingen Speelbeheer en Groenbeheer. Zij bekijken hoe het zo aangepast kan worden dat kinderen er straks wel veilig kunnen spelen, het er echt leuk uitziet en ouders er graag zitten.

Tekst: Marieke Bauwens 
Foto: John Martienus