Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wat hebben de politieke partijen in gedachten voor het Regentesse- en Valkenboskwartier?

KonkreetNieuws las de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen (uitgaand van huidige zetelverdeling) na op plannen die van belang kunnen zijn voor bewoners van onze wijk.

Met dit schema proberen we een indruk te geven van wat we kunnen verwachten van onze gekozen vertegenwoordigers. De ruimte ontbreekt om aandacht te schenken aan alle partijen die zich hebben ingeschreven voor de verkiezingen. Het is ook onmogelijk recht te doen aan alle standpunten en voorstellen van deze acht partijen – hun verkiezingsprogramma’s beslaan bij elkaar honderden pagina’s. We hebben ons moeten beperken tot een aantal opvallende punten, die hopelijk uitnodigen een of meer verkiezingsprogramma’s nader te bestuderen. De programma’s voor de komende jaren zijn te lezen op de websites van de politieke partijen.