Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vuilniszakkengraaiers uit Rotterdam

Ook altijd gedacht dat Scheveningse meeuwen de vuilnisbakken in ReVa kapot rukten? Dat het dezelfde zijn als die aan het strand een aanval op je broodje doen? En die op je dak zo’n ongelooflijke herrie maken? Roland-Jan Buijs, ecoloog en meeuwenexpert, zocht het uit. Hij ontdekte dat de meeuwen die in Den Haag vuilniszakken openrukken en de meeuwen die op onze daken nesten uitbroeden en zo’n herrie maken, niet dezelfde zijn.

HEMA-stel

De vuilniszakkengraaiers komen uit Rotterdam en broeden daar in de haven. Het zijn gewoontedieren die gemakkelijk op een dag een lange afstand vliegen voor een lekker hapje. Zo is er een meeuwenstel dat voor een rookworst elke dag van de Europoort naar de HEMA in Den Haag vliegt. Als een klant nietsvermoedend met een rookworst naar buiten stapt, neemt de ene meeuw een duikvlucht, waardoor de klant van schrik de rookworst laat vallen en de andere meeuw ermee vandoor gaat.

De meeuw valt niets te verwijten

Illusie

En de meeuwen die op de daken broeden? Die broedden eerder in de duinen, maar zijn door vossen, die er in de jaren tachtig neerstreken, verjaagd. De meeuwen vonden een veilige plek in de stad.
“De meeuw valt niets te verwijten”, zegt Roland-Jan Buijs. “Braakliggende terreinen in de havens en industrieterreinen worden volgebouwd, en daar vinden ze niets meer van hun gading. Als mensen niet zo slordig zouden zijn, zou er in de stad weinig te halen zijn. Het is een illusie te denken dat de mens de meeuw kan wegjagen.”

Rotterdam-Den Haag

“De Haagse bevolking moet maar proberen te wennen aan hun gevleugelde bezoekers”, zegt Buijs. Zeker omdat straks uit de volgebouwde Rotterdamse haven zo’n twintigduizend meeuwen een ander onderkomen moeten vinden. Waar die dan heen zullen gaan? Buijs: “Tja, een deel heeft natuurlijk al een sterke band met Den Haag.”
Wennen dus aan die lawaaimakers op je dak, zo lijkt het. Want heeft een meeuw eenmaal een dak uitgekozen als broedplaats, dan is de kans groot dat die het daarop volgende jaar terugkomt. Voor velen teleurstellend, maar er is niet zoveel tegen te doen.

Gemeenteraad

Er mag veel niet. Zo is het verboden om meeuweneieren uit het nest te halen of te vernielen. Nesten mogen niet verwijderd worden, en meeuwen mogen niet bang gemaakt worden. Het mag niet én het werkt niet. Ze blijven komen en het duurt alleen maar langer voor ze weg zijn. In de gemeenteraad is in september gesproken over het insmeren van eieren met maisolie, zodat ze niet uitkomen. Daar is nu nog overleg over met de provincie, en dit overleg is niet afgerond voor het komende broedseizoen.

Netten, prikkers en vliegers

Om te voorkomen dat meeuwen nestelen op een plat dak, adviseert de gemeente om netten te spannen of prikkers te plaatsen. Ook zie je elk jaar weer meer roofvogelvliegers op daken. Veel stadsecologen hebben er vraagtekens bij: netten moeten ruim voor het broedseizoen geplaatst worden, en meeuwen gaan gewoon naar een ander dak een stukje verderop. Prikkers ontwijken ze. En die vliegers? De ene ecoloog denkt dat het werkt, als je ze maar voor het broedseizoen plaatst. Een ander gelooft er niet in. Meeuwen zijn slim, na een week weten ze dat vliegers geen gevaar zijn, en trekken ze zich er niets meer van aan. Dus als je netten spant, of een vlieger plaatst, doe het dan snel. En verder? Vermijd het dak als er gebroed wordt. En plaats een parasol als je last hebt van aanvallende meeuwen.

Gele vuilniszakken

En tegen meeuwen die vuilniszakken openrukken? Belangrijkste is om vuilnis op straat te voorkomen, en voor bewoners van straten zonder containers zijn er van maart tot oktober in de Regenvalk gele vuilniszakken te krijgen. Die zijn sterker.

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: