Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

PvdA Den Haag: Subsidies moeten ook mensen bereiken in minder dure woningen

Mensen die verhalen horen over criminaliteit en ondermijning in de Weimarstraat denken wel eens dat deze wijk een soort getto is. “Niets is minder waar”, zegt Janneke Holman, gemeenteraadslid voor de PvdA. “De buurt heeft veel actieve bewoners, er worden mooie initiatieven genomen. De toekomst ziet er goed uit. Ik ben heel blij dat ik in deze wijk woon.”

Vergunning (intrekken)

Toch valt er ook in ReVa het nodige te verbeteren. Het tekort aan betaalbare woningen wordt steeds nijpender. Veel panden zijn opgekocht door beleggers en ingericht voor (dure) kamerverhuur. Holman is blij met de nieuwe maatregel dat kopers van woningen met de WOZ-waarde tot 355.000 euro die vier jaar lang niet mogen verhuren, behalve aan familie. Ze is ook voor invoering van een verhuurdersvergunning, waarmee illegale verhuur en overbewoning kan worden tegengegaan. De vergunning van verhuurders die te hoge huren vragen, hun panden laten verpauperen of zich anderszins misdragen, kan worden ingetrokken. Zo’n regeling doet denken aan de vergunning voor winkeliers die sinds enige tijd in een deel van de Weimarstraat wordt vereist. Die regeling heeft inmiddels haar vruchten afgeworpen en geleid tot sluiting van enkele dubieuze zaken.

Subsidies

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen in deze 19e-eeuwse wijk, zegt Holman, maar het zit haar niet lekker dat subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen niet altijd gelijkmatig worden verdeeld. Ze komen vaak onevenredig terecht in vermogende buurten, waar bewoners de wegen naar beschikbare fondsen goed kennen. “Subsidies moeten ook mensen bereiken in minder dure woningen. Ik ben ervoor dat subsidies voor duurzaamheid worden gebonden aan een maximum dat correspondeert met de WOZ-waarde. Boven een bepaalde grens kunnen huiseigenaren dan geen subsidie meer ontvangen, maar nog wel advies krijgen of bijvoorbeeld hulp bij het gemeenschappelijk inkopen van materialen.”

OZB omhoog

Wat Holman betreft kan de Onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog. “Den Haag heeft een van de laagste tarieven in Nederland. Om alle initiatieven en plannen te bekostigen is het nodig dat we aansluiten bij het gemiddelde van tarieven in andere grote steden. Er is niets mis met het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

Tekst: Cor Speksnijder 
Foto: Jacques Rijnsburger