Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Partij voor de Dieren: Groene politiek en groene economie

George Ongkiehong, wijkbewoner en nummer 4 op de lijst van de Partij voor de Dieren, is geboren in de Galileistraat als zoon van een huisarts. Hij woont zelf aan de Laan van Meerdervoort aan de rand van onze wijk, in een voormalig woon/praktijkhuis. De afgelopen jaren heeft hij zijn huis compleet verduurzaamd en hij is vrijwel van het gas af.  Dat verdient zich snel terug en de gemeente helpt met subsidie. Met zijn dakterras won hij de Gulden Dakpan van Duurzaam Den Haag. Hij is ook als vrijwilliger actief als energiecoach voor bewoners die aan de slag willen met de verduurzaming van hun woning en deelt zijn inmiddels opgedane kennis graag met buurtgenoten. Daarnaast is hij actief in de partij en zoals de eerste peiling van 18 januari laat zien, maakt hij zelfs kans op een zetel.

Actievere gemeente

De gemeente moet veel actiever zijn in het voorlichten van burgers over duurzame zaken en de subsidiemogelijkheden die er zijn. De Partij voor de Dieren is voor het opstellen van een Leefbaarheidseffectrapportage (LER), een leefbaarheidsplan voor de buurt met veel aandacht voor groen, en vindt dat de burgers daarbij moeten worden ondersteund. De auto moet teruggedrongen worden, parkeren moet duurder, zeker waar het gaat om de tweede vergunning. Stimuleer het delen van auto’s en gebruik de vrijgekomen plaatsen voor fietsen, speelplaatsen en terrassen. Leg waar het kan watertuinen aan en steun burgers bij het creëren van buurttuinen. “En natuurlijk geen restwarmte uit de Rotterdamse haven. We kiezen voor duurzame, lokaal op te wekken energie, zoals zonnepanelen en geothermie.”

Inspraak en investeren

Het is belangrijk om bouw- en inrichtingsplannen al in de eerste fase van de planning voor te leggen aan omwonenden en buurtorganisaties. Hou veel vaker wijkreferenda. Het budget van de gemeente staat onder druk, dus de Partij voor de Dieren is voor een reële verhoging van de OZB, met name om te investeren  in de verduurzaming van huizen met  een laag energielabel.

“Als het gaat om collegevorming straks wil de partij best meepraten, maar als het om groen gaat doen we geen water bij de wijn. Sowieso oefenen we onze invloed in de raad uit als groene aanjager, zoals de kiezers van ons gewend zijn.”

Tekst: Aad van Schie 
Foto: Jacques Rijnsburger