Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hart voor Den Haag: Oplossen is het uitgangspunt!

We spreken met Richard de Mos van Hart voor Den Haag op de kamer van zijn partij aan het Spui over het nieuwe verkiezingsprogramma en de betekenis hiervan voor de wijk. Ondanks de narigheid van de juridische procedure, waarin hij nog steeds verwikkeld is, straalt hij optimisme uit over de toekomst.

Doorpakken

“Wij gaan de grootste worden, groter dan de vorige keer. We praten bij een kopje koffie wel eens met andere partijen over het smeden van een nieuwe coalitie straks. Moet lukken.” Op de vraag op welke punten het mis is gegaan in de stad, sinds het terugtreden van de partij uit het College, noemt hij: “Verkeerd gebruik van de Eneco-gelden voor ‘linkse hobby’s’, zet in op Haagse Kracht, bijvoorbeeld via energieopwekking door getijdenwerking. En weg met die ‘Smeerpijp’ uit Rotterdam. Kortom te soft allemaal. Het aantal mensen in de bijstand is toegenomen tot 30.000. Bellen, begeleiden naar werk. Er is genoeg te doen. Harder tegen het Rijk optreden: Geen extra geld voor jeugdzorg? Geef die klus dan terug. Van Zanen moet nu doorpakken. Geld voor uitbreiding politie moet er ook komen: de wijkagent terug.”

Harde afspraken

“De instroom van migranten en statushouders moet stoppen. Met het Westland harde afspraken maken over de huisvesting van ‘hun’ arbeiders uit Oost-Europa. Malafide huisbazen stevig aanpakken waar het gaat om overbewoning en/of leegstand. Desnoods onteigenen. Pandbrigade verder uitbreiden om wantoestanden aan te pakken. De ‘Meld een vermoeden’-app voor de burgers weer terug en waar nodig camerabewaking. Het moet mogelijk zijn om de Beeklaan en met name ook de Regentesselaan weer grandeur te geven. Het project Weimarstraat/Beeklaan is mooi, maar er moet een tandje bij. Waarom niet de invoering van het model van de Stadsmarinier, een hogere ambtenaar met gezag en bevoegdheden in de wijk. In Rotterdam werkt het, dus kom op! In de komende collegeperiode minimaal twee coffeeshops verplaatsen naar uitgiftepunten aan de rand van de stad of naar een bedrijfsterrein.” Wat het parkeren betreft is Richard tegen het verminderen van parkeerplaatsen. Integendeel. Als deelauto’s echt ruimte opleveren, dan valt er te praten over een andere bestemming van die ruimte in de straat. Maar dan geen deelauto én een eigen auto natuurlijk.

Tekst: Aad van Schie 
Foto: Anouk van Nunen