Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hans Pronkprijs 2022 voor KLEUR inspiratie-café

Jaarlijks wordt de Hans Pronkprijs uitgereikt aan een wijkbewoner of een organisatie in het Regentesse- en Valkenboskwartier, die aantoonbaar vernieuwend, spraakmakend en onderscheidend is, cultureel en duurzaam, inspirerend en verbindend. De Hans Pronkprijs 2022 ging naar het KLEUR inspiratie-café op de hoek van de Fahrenheitstraat en de Copernicuslaan. Op 23 december ontving buurtpastor Marcel van Dam, initiator van KLEUR inspiratie-café, het juryrapport, de wisselbokaal en een kunstwerk van Aryewinder Bhagirath uit handen van de juryvoorzitter, Marko Fehres.

Juryrapport

“Overwegende dat je hier welkom bent om corona ‘van je af te babbelen’; Hans Pronk hier ook kwam; je in een veilige omgeving een workshop kan volgen; je er op werkdagen voor 5,50 een lekkere gezonde daghap kan eten; je er kan zingen en elkaar verhalen voorlezen; het een proeftuin is van 2000 jaar heilig ploeteren; je er een portie onbaatzuchtige aandacht kan krijgen; er kunst is, gratis boeken, een terras, een wandelclub; er hulp wordt verleend zonder te evangeliseren; de koffie er gratis is enz. enz., is de jury van mening dat de Hans Pronkprijs 2022 moet worden toegekend aan Marcel van Dam, pastor van de KLEUR kerk aan de Copernicuslaan.”

Wijkkrant KonkreetNieuws, die vorig jaar de Hans Pronkprijs ontving, is het volledig eens met deze winnaar en met dit juryrapport.

Hans Pronk zette zich jarenlang in voor het Regentesse- en Valkenboskwartier; voor het Buurtinterventieteam, het Intercultureel Platform Segbroek, stichting Rainbow en als fotograaf van de wijk. Hij overleed in 2017.

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: KLEUR inspiratie-café