Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Haagse Stadspartij: een stad van iedereen

Meer groen, meer diversiteit en werken van onderop: met een been in de Raad en met twee benen in de stad. We spreken met HSP-fractielid Peter Bos, al geruime tijd actief in deze partij, over de plannen van de partij met de stad. Hij staat op de zesde plaats op de nieuwe lijst. “Maar ook als ik niet gekozen word, staat mijn jarenlange ervaring ter beschikking van de nieuwe fractie.” Peter heeft in zijn carrière heel wat moties ingediend en ook al woont hij niet in ReVa, hij kent de wijk goed. We lopen de belangrijkste verkiezingspunten die relevant zijn voor onze wijk met  hem door. 

Wonen

ReVa is een wijk waar geen grote ontwikkelingen te verwachten zijn. De nadruk moet liggen op goed beheer van de woningvoorraad, de bescherming van het stadsgezicht en de vergroening. Duurzaamheid is een vitaal aandachtspunt. De HSP wil met voorrang de woningen voor de gewone mensen verduurzamen. En de wijk moet betaalbaar blijven. “Wij hebben er samen met andere partijen voor gezorgd dat aan de splitsing van woningen en de verkamering een halt is toegeroepen. Nu nog beter handhaven natuurlijk. En niet die wildgroei aan dakopbouwen. Samen met D66 is de leegstandsverordening eindelijk vastgesteld in de Raad. Die moet nog wel uitgewerkt worden.”

Ruimte

“We willen snelheidsverlaging in de woonstraten, minder auto’s, meer ruimte voor fietsers en voor speelplekken voor kinderen. Parkeren moet veel duurder worden. We willen fietsenstallingen in de wijk en meer groene oases, zoals de bestaande tuinen Emma’s Hof en Uitvindershof. We houden ons nu bezig met de Gheijnstraat 115 A bij Breekpunt, waar een vergunning voor nieuwbouw is aangevraagd ten koste van drie oude bomen en mogelijk te realiseren extra groen.”

Regie bij burgers

“Wij hebben de burgerbegroting in de stad geïntroduceerd in de vorige collegeperiode. Dit is een prima instrument om van onderop te werken. Regie bij de burgers, als het draagvlak in de wijk hiervoor maar klopt. Als de mogelijkheid zich voordoet, willen we bij een goede uitslag best weer meedoen in een college. We hebben veel geleerd van de vorige keer. O ja, en meer geld voor de kunsten en de broedplaatsen voor kunstenaars.”

Tekst: Aad van Schie
Foto: Jacques Rijnsburger