Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Groene initiatieven in Segbroek presenteren zich op 2 april op Regentesseplein

Met een Lentefeest presenteren groene buurtinitiatieven zich op zaterdag 2 april tussen 11.00 en 16.00 uur op het Regentesseplein. Samen proberen ze met De Groene Boost zoveel mogelijk wijkbewoners te verleiden om aan het begin van de lente hun omgeving groener te maken en te houden. Ook Operatie Steenbreek is aanwezig op het plein: buurtbewoners kunnen tegels uit de tuin inruilen voor plantjes. Wil je tegels ruilen? Geef dit van te voren even door via j.hus@wijkz.nl.

Op de stoep voor het Wijkcentrum De Regenvalk en op het Regentesseplein geven mensen met groene vingers tips over tuinieren, worden er stekjes en zaden geruild en kan je meedoen aan de ‘Grootste Zonnebloem wedstrijd’. Buurttuinen, plantenbiebs, boomspiegels inzaaien,  een bos aanleggen, insectenhotels maken: er is genoeg te doen voor jong en oud en informatie in te winnen als je interesse hebt om ergens bij aan te haken. Daarnaast presenteert De Oase nieuwe picknicktafels op het plein waar samen hardop gedroomd kan worden wat we nog méér kunnen doen met het Regentesseplein en om de buurt groener te maken. Naast verduurzamen wil de Groene Boost ook ‘verbuurzamen’: samen activiteiten in de buurt op touw zetten die de leefkwaliteit ten goede komt!

Groene Boost

De Groene Boost is een buurtinitiatief van bewoners van Segbroek. Zij constateerden dat er mooie, kleine, groene en sociale initiatieven in de buurt zijn, maar dat men elkaar vaak niet kent of van elkaar niet weten wat ze doen. Het Lentefeest is de aftrap van hopelijk meer gezamenlijke activiteiten op het gebied van vergroening en duurzaamheid. De Groene Boost organiseert het komende jaar workshops, wandelingen en bijeenkomsten. Er worden al plannen gesmeed om met Burendag een ‘Herfstoogstfeest’ te organiseren en een Zomerevenement in samenwerking met Kopgroep 2030. De Groene Boost is een samenwerkingsproject tussen vrijwilligers uit buurtinitiatieven als Kopgroep 2030, De Groene Regentes, De Groene Heester, De Groene Zon en anderen. Ze worden met raad en daad ondersteund door WijkZ en financieel door Fonds 1818 en Operatie Steenbreek/Duurzaam Den Haag en Stadsdeel Segbroek.

Wat: Lentefeest – De Groene Boost
Wanneer: Zaterdag 2 april 2022 van 11.00 tot 16.00 uur
Waar: Regentesseplein en de stoep voor Wijkcentrum de Regenvalk.
Bij slecht weer vinden een deel van de activiteiten binnen plaats.