Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

D66 Den Haag: Noodzakelijk en mogelijk dat de auto in ReVa een stapje terug doet

Blik eruit, bomen erin. Om de leefbaarheid in ReVa te bevorderen moet er meer groen komen en dat mag ten koste gaan van de ruimte die de auto opeist, zegt Marije Mostert, gemeenteraadslid voor D66. ‘Je hoeft niet alle parkeerplekken te laten verdwijnen, maar als je een aantal weghaalt kan er iets duurzaams voor in de plaats komen: een ontmoetingsplek, een perkje of een parkje.’

Verkeer

Neem het Regentesseplein. Dat kan aantrekkelijker worden als daar minder en langzamer verkeer rijdt, minder steen is en meer gras of planten. Als het aan Mostert ligt wordt 30 kilometer per uur de maximumsnelheid in de wijk. De Weimarstraat zou eenrichtingsverkeer moeten worden. Dat de auto in ReVa een stapje terug doet is volgens haar noodzakelijk en mogelijk. Steeds meer bewoners delen een auto. Het tarief voor de eerste en tweede vergunning voor bewonersparkeren moet omhoog, een derde wordt niet meer afgegeven.

Wonen

Dat het tekort aan goede, betaalbare woningen alsmaar nijpender wordt is vooral in een populaire buurt als ReVa voelbaar. Om het opkopen van panden door beleggers en huisjesmelkers en daarmee de verkamering tegen te gaan, heeft Mostert zich geschaard achter de opkoopbescherming die per 1 maart ingaat: iemand die een pand koopt met een WOZ-waarde tot 355.000 euro mag het vier jaar niet verhuren. Huurders die een grote woning inruilen voor een kleinere krijgen wat haar betreft een tijdelijke huurkorting. Terwijl talloze Hagenaars op zoek zijn naar woonruimte, staan in ReVa tientallen panden leeg. Mostert: “De gemeente moet met eigenaren van deze panden in gesprek over de bestemming van hun bezit, gebruikers aandragen voor een leegstaand pand en boetes uitdelen als pandeigenaren weigeren iets te doen aan langdurige leegstand.”

Ondermijning

Mostert constateert dat een initiatief van D66 om ondermijning in de Beeklaan en Weimarstraat tegen te gaan, vruchten begint af te werpen. Zo is een supermarkt op de hoek van de Weimarstraat en de Noorderbeekdwarsstraat, waar illegale medicijnen werden verkocht en minderjarigen alcohol konden kopen, gesloten om plaats te maken voor een fietsenwinkel. Bewoners hebben een belangrijke rol gekregen bij het signaleren van dubieuze praktijken en verpauperde panden. Tot haar spijt is het aantal coffeeshops in de Weimarstraat nog niet verminderd, ze heeft goede hoop dat dit de komende raadsperiode wel zal lukken.

Tekst: Cor Speksnijder 
Foto: Jacques Rijnsburger