Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Veerkracht Noorderbeekdwarsstraat en omgeving vergroten

De gemeente Den Haag startte in januari een project onder de ambitieuze naam Resilience Lab in de Noorderbeekdwarstraat en omliggende pleinen. Alle bewoners in dit gebied kregen een brief en werden benaderd aan de deur en op het Newtonplein met een kopje koffie. Hiermee werd een breed palet aan vragen opgehaald rond veiligheid, vergroening om wateroverlast te voorkomen, schulden, achterstallig onderhoud huizen en wat zich nog meer aandient.

Bewoners centraal

Projectleiders Jesse van Velzen en Johan Roodenrijs voeren dit project uit in samenwerking met buurtgroepen Wij Weimar, MaFuGaNoVa, met politie, brandweer, de werkers van Voor Welzijn (tegenwoordig Wijkz geheten) en alle andere mogelijk betrokken diensten van de gemeente. “Maar de bewoners staan centraal”, zeggen Jesse en Johan.

Hoe verder

In maart volgen concrete acties, die op samenkomsten in het Wijklaboratorium van Wij Weimar en de twee genoemde pleinen toegelicht worden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het bij deze eenmalige actieperiode te laten. Alles moet bijdragen aan een duurzame versterking van deze buurt op alle vlakken. We zijn benieuwd en we gaan het volgen natuurlijk.

Tekst en foto: Aad van Schie

OP de foto vlnr op de voorgrond: bewoonster, Jesse en Johan