Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Teken voor de Beeklaan als 30 km weg

Al lange tijd proberen buurtbewoners wat te doen aan de snelheid op de Beeklaan. Een paar weken geleden ontvingen zij van de stadsdeeldirecteur een mail waar zij als antwoord op de onveilige situaties op de Beeklaan aangaf twee borden te hebben geplaatst. De buurtbewoners achten dit volstrekt onvoldoende en hebben onderstaande brief opgesteld als reactie hierop. Er zijn al meer dan 100 mensen die deze brief hebben ondertekend. Wil je mee strijden voor meer veiligheid; geef dan via het mailadres BeeklaanKindProof@outlook.com je gegevens (naam, straat en huisnummer) door.

De brief

Geachte mevrouw de Graaf,

Dank voor uw mail met betrekking tot de veiligheidsrisico’s bij het oversteken over de Beeklaan naar de speeltuin in de Daguerrestraat. Kinderen die komen vanuit het deel van de Daguerrestraat dat aan de overkant van de Beeklaan ligt, moeten op weg naar die speeltuin steeds die drukke laan, met zijn dubbele rijbanen, oversteken. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze kinderen. U hebt aangegeven dat de bevordering van de verkeersveiligheid prioriteit zou krijgen. U hebt daarop een paar maanden later gereageerd met het plaatsen van twee verkeersborden. Wij achten dat volstrekt onvoldoende. Met de snelheden die passerende auto’s er op na houden, lang niet altijd binnen het toegestane maximum, is van een snelheidsmatigend effect van de borden (als ze al opgemerkt worden!) niet of nauwelijks sprake. Als de kinderen en andere voetgangers gebruik maken van het verderop gelegen zebrapad ervaren ze dat al: veel auto’s wanen zich onaantastbaar op de Beeklaan. Andere maatregelen zoals een 30 km weg met drempels zijn daarom geboden. Wij vragen de gemeente Den Haag dringend om met een veilig alternatief te komen.

Met vriendelijke groet,

De buurtbewoners