Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Meer invloed van burgers via de LER

Een groepje wijkbewoners gaat aan het werk met een LER voor het Regentesse- en Valkenboskwartier. LER is de afkorting van LeefbaarheidsEffectRapportage. In zo’n LER verzamelen bewoners zoveel mogelijk gegevens die voor de wijk van belang zijn. Het gaat om gegevens over groen- en speelvoorzieningen, verkeer en parkeren, veiligheid, duurzaamheid, woningbestand en woondichtheid, winkels en vervuiling. 

Overheid aanspreken

Hiervoor bestaan landelijke en soms ook Europese normen en die worden lang niet altijd behaald of nageleefd. Als de gegevens goed in beeld zijn gebracht, kunnen bewoners de overheid aanspreken op de tekorten. Nadat de inventarisatie gedaan is, gaat de groep aan de slag met wijkbewoners om te bepalen waaraan met voorrang gewerkt moet worden om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat vindt u belangrijk? Een oproep om mee te doen

Voor de werkgroep aan de gang gaat, hoort ze graag welke onderwerpen u belangrijk vindt. Laat dit weten via info@wijweimar.nl. Nog voor het einde van dit kalenderjaar moet de inventarisatie, inclusief de prioriteiten van wijkbewoners en ondernemers, afgerond zijn. Werk aan de winkel dus. Als u een bijdrage wilt leveren aan dit project, meld u zich dan aan.

Om een idee te krijgen: in Bezuidenhout en in Den Haag Zuidwest zijn al LER’s ontwikkeld. Kijk op https://3dcityplanner.com. Stadsdeel Segbroek wil het LER-proces ondersteunen.

Tekst: Redactie 
Plattegrond: gemeente Den Haag