Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hoe gaat het verder met lijn 12?

Dit kalenderjaar moet het nieuwe ontwerp voor de verbrede lijn 12 met aanpassingen voor mensen met een handicap vastgesteld worden. Dat wordt nog een spannend traject. De nieuwe haltes vragen veel meer ruimte in de straten waar de tram doorheen rijdt.

Lastig

De gemeente heeft ‘Projectgroep 12b’ ingesteld om dit ontwerp in samenspraak met een klankbordgroep met wijkvertegenwoordigers aan te pakken. Op 15 december 2021 vond een digitale bijeenkomst van de projectgroep met de bewoners plaats. Hierin liet de gemeente ideeën voor de straatprofielen van de Teijlerstraat, De Gheijnstraat, Beeklaan en Edisonstraat zien, en hierover werd vervolgens gediscussieerd. Verder is er een meningenpeiling uitgevoerd. Bij de reorganisatie moet de gemeente ook de fietsveiligheid (via fietsstroken) en de groenvoorziening meenemen, evenals de consequentie voor het aantal parkeerplaatsen. Het is duidelijk hoe lastig het is om dit alles in zo’n dichtbebouwde wijk in te passen. Voor het parkeerprobleem lijkt het bijvoorbeeld onontkoombaar om alternatieven als autodelen te gaan realiseren in de wijk.

Haltes die verdwijnen

Tijdens het digitale overleg kwam naar voren dat de haltes Copernicusplein en Fahrenheitstraat zouden sneuvelen. Halte Copernicusplein is voor wijkbewoners een belangrijke halte vanwege de overstapmogelijkheid op buslijn 21 richting scholen en Hagaziekenhuis. Volgens de projectgroep is de nieuwe, verbrede halte ook niet inpasbaar op het plein. Dit wordt bestreden door enkele bewoners, die onder deskundige begeleiding hiervoor een alternatief ontwerp willen maken. Overigens is het opheffen van deze halte onderdeel van het voorlopig schrappen van 14 tramhaltes, waaronder ook de halte Fahrenheitstraat van lijn 2, vanwege een bezuinigingsoperatie van de HTM. Over deze operatie is in de gemeenteraad van 4 november 2021 een motie van de Haagse Stadspartij aangenomen om dit niet te doen, en eerst een gesprek hierover met de bewonersorganisatie te voeren. Ook in de Metropoolregio die gaat over het ov in Den Haag is een advies vastgesteld om eerst met de bewoners te praten. Maar nee hoor, per 9 januari is toch de voorlopige sluiting van die haltes ingegaan. Een weinig democratische gang van zaken, deze besluitvorming.

Vervolg

De Projectgroep lijn 12b heeft inmiddels in het verslag van de bijeenkomst van 15 december de opheffing van de halte Copernicusplein opengelaten. De werkgroep met bewoners gaat zoals gezegd verder met een alternatief ontwerp voor deze halte en er is een beroep gedaan op raadsleden en verantwoordelijke wethouder om alsnog met de wijk in gesprek te gaan over de opheffing. Later dit jaar zullen er vervolgbijeenkomsten van de projectgroep komen.

Voor meer informatie zie de website van deze krant. Ook de artikelen over dit onderwerp in Den Haag Centraal van donderdag 6 januari 2022 waren zeer informatief.

Tekst: Aad van Schie 
Foto: John Martienus