Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Weimarstraat bruist. Of beter: gaat weer bruisen, als het aan bewoners ligt

Al jarenlang is een groep bewoners actief om misstanden in de Weimarstraat en omgeving aan te pakken. Iedereen herinnert zich de schietpartij in juni 2020 nog wel bij de voordeur van een coffeeshop en dat bracht nog meer bewoners in beweging. De buurt had genoeg van de overlast van de coffeeshops, de rondscheurende auto’s en scooters en het lawaai tot diep in de nacht. Er werd steeds meer bekend van misstanden, criminaliteit en ondermijning in de buurt, de maat was vol. Er waren ludieke demonstraties, daar waren politieke partijen bij en raadsleden spraken zich uit: er moest nu echt wat gebeuren. Het gebied Weimarstraat/Beeklaan had de aandacht van de raad.

Prioritair gebied

Vorige zomer was er een grote bijeenkomst in De Nieuwe Regentes. Hier vertelde de stadsdeeldirecteur dat er een integraal plan zou komen. Er gebeurde ondertussen van alles. Zoals een transformatiemanager die leegstand aanpakt, een vergunningenplicht, de pandbrigade kwam meer in actie, er kwamen drempels in de Weimarstraat. En het gebied werd prioritair; het is een voorrangsgebied en daar is ook een budget voor.

Weer een versnelling

Sinds het najaar is er een wijkoverleg van bewoners, ondernemers en de gemeente. Met elkaar formuleren zij een visie; wat voor wijk willen we zijn, en wat is daar dan voor nodig? Deze visie wordt in het voorjaar aan de raad gepresenteerd. Maar er gebeurt meer, binnen het overleg zijn verschillende werkgroepen actief. Een groep wil van een pand aan de Weimarstraat een werkplek voor zzp’ers maken en zo behouden voor de buurt. Er is een groep die bezig is met de uitstraling van bedrijven en winkels, vooral in het deel Beeklaan-Valkenboslaan. En een groep is aan de slag met de buitenruimte.

Iedereen is welkom, doe mee!

Het gaat hard en het overleg wordt volop ondersteund door de gemeente. Wat degenen die nu actief zijn heel belangrijk vinden is dat iedereen welkom is. Iedere stem telt. Dus, kom op en doe mee.

Verkiezingen

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In deze KonkreetNieuws staan interviews met (kandidaat)raadsleden. Zij vinden het allemaal belangrijk dat er wat gedaan wordt. Sommigen vinden zelfs dat wat er tot nu toe gedaan is, aan hen te danken is. Dat spreken wij toch tegen, het waren de bewoners die volhielden, en dat nog steeds doen. Zij verwachten veel van de nieuwe gemeenteraad.

Meer weten?

Lees nog eens de brochure van de gemeente die buurtbewoners in december in de bus kregen.
En natuurlijk houdt KonkreetNieuws alle ontwikkelingen bij.

Gezocht:

Buurtbewoners die het leuk en zinvol vinden om mee te denken en te communiceren vanuit het overleg met de buurt. Wat werkt? Wat werkt niet? Doe je mee? Meld je aan bij Henri Weber: henri.weber@denhaag.nl

 

Tekst: Marieke Bauwen
Foto: Piet Vernimmen