Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

2022, een roerig begin, een beter einde?

RUBRIEK: FAMILIE & RECHT

Nederland is van het slot gehaald. Spannend en vol risico noemde Mark Rutte de versoepelingen. Begrijpelijk met op dit moment een half miljoen mensen thuis in quarantaine. Het maatschappelijk leven is nu ruim twee jaar ontwricht. Verder waren de ogen begin dit jaar gericht op The Voice of Holland en het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar is sprake van wanneer iemand je benadert op een manier die seksueel van aard is én over je grens gaat: ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, seksueel getinte appjes, ongewild doorsturen van seksueel getint beeldmateriaal zoals een dickpic, chanteren met seksueel getint beeldmateriaal, aanranding en verkrachting.

In het klein, maar niet minder ontwrichtend blijft ook een scheiding, zeker als dit tot grote problemen leidt tussen ex-partners en hun kinderen. Als mediation, hulpverleningstrajecten en overleg tussen advocaten niets oplost, zal de rechter een knoop moeten doorhakken over financiële zaken, het vermogen en over de kinderen. Begin januari was er een zitting in een zaak over beëindigen van het gezamenlijk gezag. In zeer ernstige gevallen kan de kinderrechter worden verzocht in te grijpen, om de situatie van de kinderen te verbeteren. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat voldaan was aan de twee zware wettelijke criteria voor beëindiging van het gezamenlijk gezag in het belang van de kinderen.

Gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag

Tot eind vorige eeuw was de norm dat één ouder na echtscheiding het gezag over de kinderen kreeg. In 1998 is deze norm verlaten en behouden ouders het gezamenlijk gezag. In 2009 is het ‘gelijkwaardig ouderschap’ ingevoerd. Ondanks alle goede bedoelingen pakken deze ontwikkelingen  voor veel kinderen eerder slechter uit dan beter. Sindsdien is ook het aantal vechtscheidingen toegenomen. Kinderen ondervinden levenslang schade van een vechtscheiding.

Laat dit jaar in deze zaak maar ook voor het grotere geheel een begin mogen zijn van toename van het welbevinden van deze kinderen en voor iedereen.

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl