Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Klauteren bij de Klimop kan volop en leren gelukkig ook

In het vroege voorjaar van 2021 zou de flink opgeknapte speelplaats achter de school aan de Cartesiusstraat feestelijk worden geopend. Vanwege corona werd dat voorlopig uitgesteld. We gingen toch maar vast kijken hoe de speelplaats erbij ligt, want die opening is straks een beetje mosterd na de maaltijd.

De Klimop anno 2021

Samen met interim-directeur Kees van Heesbeen lopen we er rond. Een uitdagende inrichting met klautertoestellen, hellinkjes, trapjes en leuke verblijfsplekken en natuurlijk voldoende groen. Een walhalla vergeleken met daarvoor.
Na de reorganisatie met onder meer de samenvoeging in 2018 van de twee locaties op het huidige adres, staat de school er goed voor. De groei van 128 leerlingen naar 170 in december 2019 heeft zich verder voortgezet. “Er zijn nu ruim 190 leerlingen en daar zijn we trots op”, zegt Kees.

Taalonderwijs

“Met ingang van dit schooljaar hebben we een belangrijke stap gezet in het taalonderwijs. Nieuwe instroomleerlingen van buitenlandse komaf van de leeftijdsklassen 4/5/6 en 7/8 starten nu fulltime in taalgroepen voor een periode van minimaal 40 tot 90 weken. Voorheen zaten deze leerlingen al twee dagen per week in de stamgroep. Dat werkte niet. Er is veel meer intensief oefenen van het Nederlands nodig om op het benodigde taalniveau te komen. Daarnaast is er stevige begeleiding ingezet om ook in de andere klassen de aanpak van de taal te verbeteren. Die speelt nu eenmaal een rol bij alle vakken.” De jongere kinderen starten overigens wel meteen in een stamgroep. “We hebben hier kinderen vanuit 35 herkomstlanden, veelal uit Oost Europa. En ze blijven vaak niet hun hele schoolcarrière op deze school.  Vanwege het werk van hun ouders trekken de gezinnen vaak weer verder.”

Vreedzame school

“Het is bijna onmogelijk om hier weer kinderen van autochtone Nederlanders binnen te krijgen. Dus stoppen we al onze energie in deze kinderen, onze internationale familie als het ware.” Het uitgangspunt van de vreedzame school is een constante op de Klimop. “Bovendien investeren we, samen met de bewoners, welzijnswerk, gemeente en politie, veel in de buurt.” Als het goed is, zijn over een goed half jaar ook de naburige sportlocatie en het buurthuis Hondius helemaal vernieuwd.

Toekomstdroom van Kees

“De Klimop als een palet, een geheel van kleuren, dat door de vermenging van al die kleuren tot een prachtig en kleurrijk schilderij komt. Daar gaan we als team Klimop voor.”

OBS De Klimop
Cartesiusstraat 2
2562 SK Den Haag
070 365 40 86
info@deklimopschool.nl

De Klimop
Peuterleerplek
070 363 6 219

https://www.facebook.com/pg/klimopdenhaag

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen