Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Directeur van De Bonte Vlinder: “We zijn een hele luxe basisschool”

De Bonte Vlinder

 

 

De Bonte Vlinder is een SBO, een school voor Speciaal Basis Onderwijs. De school maakt deel uit van De Haagse Scholen en heeft twee locaties, een in de Aucubastraat voor groep 1 t/m 6 en een locatie aan de Reamurstraat voor groep 7 en 8. Beide locaties hebben bovendien groepen voor hoogbegaafde leerlingen. Aan de Reamurstraat is ook een peuterplusgroep.

De drempel en het kerstfeest

Den Haag telt in totaal acht scholen voor Speciaal Basis Onderwijs, verdeeld over de verschillende stadswijken. Voor veel kinderen betekent dit dat ze niet meer in hun eigen buurt naar school kunnen, samen met hun vriendjes, maar naar een schoolgebouw kilometers verder. Dat is voor ouders en kinderen vaak een drempel. Maar ook de overstap naar een ander soort onderwijs is een drempel. Ouders en kinderen stellen die vaak te lang uit. Directeur Jacqueline Tas van De Bonte Vlinder: “Dan hebben de kinderen als ze hier komen niet enkel hun eigen problematiek, maar zijn ze ook nog eens extra angstig of hebben ze gedragsproblemen, omdat ze tijdenlang in een omgeving zaten die voor hen verre van ideaal was. Regelmatig vragen ouders zich af als hun kind een paar maanden bij ons op school zit: Het gaat nu zó goed, hadden we niet eerder moeten komen? Laatst vertelde een ouder van een kind dat al tijden niet meer naar het reguliere onderwijs wou, dat hun kind dolgelukkig was en nu voor het eerst een kerstfeest op school meemaakte.”

Groepen van 16

De Bonte Vlinder heeft in totaal 260 leerlingen en maar liefst 51 leerkrachten. “In onze groepen zitten maximaal 16 kinderen en we werken heel gestructureerd aan de problemen waar elke leerling afzonderlijk mee te maken heeft. Als een leerling binnenkomt, stellen we een ontwikkelperspectief op en maken samen met onze gespecialiseerde leerkrachten voor elk kind een plan van aanpak. Onze leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkeling en dat kunnen ze ook aan.”

Hoogbegaafd

“Ongeveer 10% van onze leerlingen is hoogbegaafd. De capaciteiten van deze leerlingen komen in het reguliere onderwijs niet uit de verf. Dat heeft dan vaak invloed op hun motivatie: soms leidt het tot faalangst of dat ze helemaal niet meer naar school willen. De Bonte Vlinder kan deze leerlingen de aandacht geven die nodig is. Bovendien zijn ze in onze C+groep geen ‘geval apart’, maar zitten ze in een groep waar ze zich thuis voelen.”

Begeleiding voor docenten

“Succesvol onderwijs verzorgen op een school als de onze kan enkel met deskundige en gemotiveerde leerkrachten. Een nieuwe leerkracht krijgt eerst een instapworkshop en volgt, zoals alle collega’s, coachingstrajecten, bijvoorbeeld via video-interactiebegeleiding. We doen er alles aan om de deskundigheid op het terrein van pedagogiek en didactiek te vergroten. We nemen vanzelfsprekend geen leerkrachten aan via uitzendbureaus, want met onze leerlingen moet je echt feeling hebben. We zoeken niet enkel de talenten van onze leerlingen, maar ook die van onze leerkrachten, een groep waar ik trots op ben. Met ons team, onze ervaring, onze deskundigheid en onze kleine groepen, zijn we eigenlijk een hele luxe basisschool.”

Website De Bonte Vlinder: www.bontevlinder.nl

Groep 1 t/m 6 en C+ MB
Aucubastraat 3
2565 XD Den Haag
Tel: 070 – 363 4509
E-mail: school@bontevlinder.nl

Groep 7, 8, C+ BB en Peuterplusgroep
Réaumurstraat 43
2562 TW Den Haag
Tel: 070 – 363 4509
E-mail: school@bontevlinder.nl

Tekst en foto: Piet Vernimmen