Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wij Weimar is op zoek naar juristen

Vijf ervaren professionals en zeer betrokken bewoners bij de ontwikkelingen in het Regentesse/Valkenboskwartier komen uit de grote groep van bewoners rond Wij Weimar. De thema’s waarmee zij zich bezighouden zijn veiligheid, ondermijning, ruimtelijke ordening en vastgoed, verkeer en beheer buitenruimte. Een groepsgesprek met Piet Driest, Hans Hoogvorst, Anne van de Kooij, Aad van Schie en Ben Veen.

Eindeloze vergaderingen en niet nagekomen beloftes

“Wij zijn al jaren in gesprek met het Stadsdeel en ‘Het Spui’ (lees de politiek en de ambtelijke diensten), maar er vinden geen zichtbare veranderingen plaats in genoemde thema’s. Ondanks allerlei toezeggingen blijven we zitten met een overmaat aan coffeeshops (hoewel de eigenaren van de shops mee willen werken aan verplaatsing), er vinden veel ongewenste woningsplitsingen en bestemmingsveranderingen plaats, er is veel leegstand, het lukt maar niet om het grote aantal bijplaatsingen bij de Oracs in te perken en er wordt te hard en vaak tegen de toegestane verkeersrichting in gereden. Het Stadsdeel en de gemeente willen ons graag als welwillende en meedenkende buurtbewoners zien, maar de praktijk is eindeloze vergaderingen en niet nagekomen beloftes. De Urgenda-methode heeft ons geleerd dat er effectievere manieren zijn om met de overheid te communiceren. Daarvoor hebben we stevige deskundige juristen nodig die ons ondersteunen.”

Oproep

“Wij zoeken bevlogen juristen, die bij voorkeur in onze wijk wonen en tijd en zin hebben om met ons aan de slag te gaan. Geld hebben we niet, maar wel kennis van onze wijk, denkkracht en veel ervaring op het gebied van stedelijke ontwikkelingen. Mochten bewoners zich aangesproken voelen door onze aanpak, dan wil de werkgroep graag met hen in contact komen.” info@wijweimar.nl

 

Tekst: Redactie