Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Zevensprong als gordiaanse – onontwarbare – knoop

Met drie zware tramlijnen, een doorgaande weg die andere grote wegen doorkruist en belangrijke doorgaande fietsroutes is de Zevensprong een van de meest complexe kruispunten van de stad, en daarmee voor velen een ergernis voor automobilisten, fietsers, voetgangers en niet in de laatste plaats voor bewoners. Er zijn drie stadsdelen bij betrokken en maatregelen hebben direct gevolgen voor het verkeer elders, van Loosduinen naar het centrum en van Scheveningen naar Moerwijk. Inmiddels weten we ook dat het meer dan een verkeerstechnisch probleem is. Het plein werkt ondermijning in de hand.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van openbare raadsinformatie: ‘De Verkenning Mobiliteit Transvaal Schilderswijk-West’ van december 2020 en ‘De Zevensprong,  Verkenning mogelijke alternatieven’ van december 2019.

De ideeën en plannen

De korte termijn is duidelijk, voor de lange termijn zoekt de stad nog naar goede oplossingen. In oktober en november is gewerkt aan de verkeerslichten, zodat deze beter op elkaar afgestemd zijn en de doorstroming verbetert. Op de koppen van de straten die op het kruispunt uitkomen is beplanting aangebracht.

De uitgangspunten van de gemeente

Het verkeer moet veilig zijn, doorstromen en voor langzaam verkeer moet het gemakkelijker zijn om over te steken. Het moet dus eenvoudiger én het moet groener. Dit kan bijvoorbeeld door een andere aansluiting van de wegen op het kruispunt. De gemeente bekijkt of dit kan met de Regentesselaan, de Apeldoornselaan en de Paul Krugerlaan. Een idee is dan om van het eerste deel van de Regentesselaan eenrichtingsverkeer te maken, zodat auto’s vanaf die kant niet meer het kruispunt op kunnen. Dit zou een minder zware belasting van de Zevensprong opleveren en het autoverkeer in ReVa verminderen. Daar kan iedereen zich wel wat bij voorstellen.

Zo’n vereenvoudiging kan heel wat verbeteren, maar vindt de gemeente onvoldoende voor de lange termijn. De totale verkeersdruk is hoog, dat moet anders.

Ondergronds

Vooral het grote aantal trams heeft grote invloed op het verkeer. Tramlijnen 2 en 4 zijn van groot belang voor de OV-ontsluiting van zowel Den Haag Zuidwest als Loosduinen, en onderdeel van de zogeheten Leyenburgcorridor. Hiervoor moet een ongelijkvloerse oplossing op de Zevensprong worden onderzocht. Dan kan het gaan voor de trams, maar ook voor het autoverkeer.

No-Regret

Verkeer ondergronds, een veilig en groen plein; dat zou wat zijn. Het is complex en het vereenvoudigen van de Zevensprong is een No-Regret maatregel. Eenmaal ondergronds kan je nu eenmaal niet meer terug. Daar gaat nog wel wat tijd en discussie overheen, maar zeker is dat de Zevensprong hoog op de gemeentelijke agenda staat.

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Jacques Rijnsburger