Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurt-en-kerkhuis Bethel staat al 100 jaar als een huis

Op zondag 31 oktober vond de openingsviering plaats als aftrap van een feestelijke week vanwege het 100-jarig bestaan van Buurt-en-kerkhuis Bethel in de Thomas Schwenckestraat. In de fraaie kapel werd uiteraard teruggeblikt op die 100 jaar. Maar het ging vooral ook over de rol die Bethel nú in de wijk speelt. Er waren toespraakjes, er werd  gemusiceerd en vooral ook uitbundig gezongen door de 100 aanwezigen. De sfeer zat er goed in.

Terugblik

Klaas Bruins, coördinator en diaconaal opbouwwerker van Bethel, vertelde hoe de kerk met ingezamelde dubbeltjes en kwartjes en vooral ook door de financiële impuls van een gulle gever in 1921 tot stand kwam. Aanvankelijk een godshuis, maar geleidelijk steeds meer een plek waar de buurt terecht kan. Er vinden nog tweemaal per maand religieuze diensten plaats, bij toerbeurt verzorgd door de Haagse Dominicus en de Grieks-Orthodoxe kerk.
Klaas refereerde ook aan de grote renovatie die het pand doormaakte een kleine tien jaar geleden. Natuurlijk trad het koor De Buren op met een uitbundig gezongen Congolese canon en een muzikale buurtgenoot presenteerde zijn zelfgemaakt Bethellied. Erg grappig was de dans van de kinderen van Kidstime, jeugdwerk dat onder die naam actief is en de opvolger  van kerkelijk jeugdwerk van diverse kerken in de omgeving. En natuurlijk was er aandacht voor de kerkasielfunctie die Bethel enige jaren geleden bekleedde voor een Armeense gezin. Die actie zorgde destijds voor landelijke bekendheid van Bethel. Het Buurt-en-kerkhuis is voorlopig niet weg te denken uit deze buurt als het aan de enthousiaste feestvierders ligt.

De feestweek werd op zaterdag 6 november afgesloten met een fantastisch jubileumconcert van de vier saxofonisten van het beroemde Amstel Quartet, dat voor hun repetities een onderkomen bij Bethel heeft gevonden.

Het Haags wereldkoor Voces del Mundo brengt buurtbewoners in kerststemming met kerstliederen uit allerlei culturen. Het eerste optreden is tijdens het Bethel muziekmatinee op zondag 19 december van 15.00 tot 16.00 uur.

Huidige rol in de buurt

We spraken naderhand met Klaas Bruins over de overige activiteiten die in Bethel plaatsvinden en die een rol in de buurt spelen. Dat zijn onder andere de succesvolle ruilbeurs voor kinderkleding ‘Krijg de kleertjes’, het spreekuur juridische vragen, de wekelijkse open huiskamer, buurtkoffie en avondgebed, en niet te vergeten de muziekmatinees. Klaas: “Maar de meest sociale activiteiten zijn denk ik wel de maaltijden die we elke dinsdag en twee keer per maand op donderdag organiseren. Zo’n 35 mensen, verdeeld in twee shifts per avond, gebruiken samen een gezonde maaltijd en doen contacten op. Vrijwilligers koken en wie kan helpt mee. Je moet bedenken dat 55% van de mensen hier alleen woont. Een deel van deze bewoners is door bepaalde oorzaken kwetsbaar, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. De impact van de maaltijden is groot. Mensen blijven elkaar ontmoeten, voelen zich gekend en komen hier blij vandaan. www.betheldenhaag.nl

Tekst en foto: Aad van Schie