Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een mobiliteitshub voor ReVa

Op dit moment (anno 2021) wordt het aantal beschikbare parkeerplaatsen vastgesteld op basis van het aantal huishoudens. Maar onlangs heeft de gemeente de Parkeernota aangenomen en die gaat uit van een vastgesteld aantal parkeervergunningen in een wijk. Nieuw is dat je in een wijk niet automatisch recht op een parkeerplek hebt. In veel steden is dit principe al ingevoerd. Daar zijn dan ook wachttijden voor het verkrijgen van parkeervergunningen. Wel kunnen bepaalde vervoermiddelen daarbij voorrang hebben, bijvoorbeeld deelauto’s.  

Verkeerd automatisme

Eline Keus, stedenbouwkundige, en Stephen Tas, landschapsontwerper, wonen samen in de Fultonstraat. “In onze straat zijn 200 huishoudens, en er is maar voor 100 auto’s plaats. Dus handig als je, zoals ook wij, een deelauto hebt.” Eline en Stephen willen zich hard maken voor een gezonde leefbare stad. “Er kan zoveel meer dan nu gebeurt: ruimte voor spelen en sociale ontmoeting, voor groen, voor fietsen. We vinden het automatisme dat de auto zoveel ruimte inneemt verkeerd. Waarom heeft de groep die geen auto heeft niet evenveel recht op die ruimte? Bovendien staan auto’s voor 90 procent van de tijd stil.”

70 procent van de straten autoluw

Eline en Stephen vestigen de aandacht op een onderzoek in opdracht van de vijf grote steden over de mogelijkheden van mobiliteitshubs in bepaalde wijken. Een mobiliteitshub is een locatie waar mobiliteitsdiensten en -stromen samenkomen, plekken waar je je auto kunt neerzetten, waar je bijvoorbeeld tram- of bushaltes, deelauto’s, deelscooters en deelfietsen vindt en met deze middelen de wijk in kunt komen. Als dergelijke hubs over de hele stad worden verbonden, zou 70 procent van de straten autoluw en 80 procent van de parkeerruimte voor voetgangers en groen bestemd kunnen worden.

Vijf onderzoeksgebieden

In overleg met de gemeenten is gekozen voor vijf onderzoeksgebieden voor eventuele mobliliteitshubs. Een daarvan is het Zeehelden- en Regentessekwartier. De gebieden delen een aantal kenmerken. Het betreft een gebied van 150 à 220 hectare groot, gelegen aan de rand van (of zelfs gedeeltelijk in) het stadscentrum. Het zijn wijken waarvan veel inwoners zich voornamelijk binnen het stedelijk gebied bewegen, daarom zonder eigen auto kunnen leven en dus (potentieel) gebruiker zijn van deelmobiliteit. Ze zijn grotendeels vóór de Tweede Wereldoorlog verstedelijkt en dus niet op maat van de auto ontworpen. Nieuwe ontwikkelingen doen de stedelijkheid toenemen en met een groeiend aantal inwoners en bezoekers wordt ook de druk op de ruimte, onder andere van geparkeerde auto’s, fietsen en scooters, alsmaar groter.

Onderzoeksgebied Zeehelden- en Regentessekwartier

In dit gebied worden als mogelijke locaties voor mobiliteitshubs genoemd: nieuwe parkeervoorziening bij Energiecentrale, parkeerterrein bij supermarkt Elandstraat, voorziene parkeergarage aan de Bazarlaan, bestaande garages aan Torenstraat en Veenkade, verkeersknoop bij Westeinde Ziekenhuis en de middenbermen van lanen, nu ingericht voor straatparkeren, zoals bijvoorbeeld de Regentesselaan.

Vervolgonderzoek is nodig om deze idealen een beetje dichterbij te brengen. De moeite waard om de ontwikkelingen te blijven volgen.

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Eline Keus