Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Verplaatsing coffeeshops uit de Weimarstraat, een bewonerspetitie

Op 8 september 2021 kwam in de Commissie Veiligheid van de Haagse gemeenteraad eindelijk de kwestie van de broodnodige verplaatsing van coffeeshops in de Weimarstraat aan de orde. Al jarenlang strijden bewonersgroepen voor een betere Weimarstraat: verhoging veiligheid, verbetering winkelstand, verfraaiing van de straat en aanpak van de ondermijning. Inmiddels is er voor het gebied Weimarstraat en Beeklaan een Pilot Aanpak vastgesteld. Zie elders op de site een verslag van een bewonersavond hierover op 23 september.

Successen en knelpunten

Gelukkig zijn er het afgelopen jaar vorderingen te melden in dit taaie dossier, waar het gaat om veiligheid, het sluiten van verkeerde winkels en de start van een aantal goede winkels. Maar wat betreft het dossier van de overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat schiet het niet op. Twee coffeeshophouders zijn overigens bereid om te verhuizen. Vanaf december 2020 zijn er beloften gedaan door het bestuur en Raadsleden over het aanpakken van deze zaak.

Geen lef om door te pakken

Na veel uitstel kwam de zaak via een brief van de burgemeester in de Commissievergadering van 8 september eindelijk eens goed aan de orde. Dat er overlast is door een grote concentratie van coffeeshops vinden alle partijen wel. Maar er is bij de fracties van Hart voor Den Haag, de VVD en het CDA geen lef om nu eens door te pakken. Voor de verplaatsing van coffeeshops naar andere stadsdelen, bijvoorbeeld Loosduinen, is geen draagvlak. Misschien bieden de bedrijfsterreinen soelaas, oppert men en burgemeester Van Zanen mag dit laatste gaan verkennen. Hij was daar overigens duidelijk ontstemd over. Een klap voor de Weimarstraat noemde hij de opstelling van de Raad.

Petitie

Nou dat vinden de organisaties als Wij Weimar en MaFuGaNoVa ook. Er is een petitie gestart waarin bewoners verzoeken om direct werk te maken van de verplaatsing van twee coffeeshops naar andere delen van de stad. Op moment van schrijven hebben al ruim 1100 wijkbewoners  getekend. Ook gaat de wijk gesprekken aan met welwillende raadsleden om tot oplossingen te komen. In oktober zal de Raad uiteindelijk de knoop moeten doorhakken.

Hier vind je de petitie!

Lees ook ons eerdere artikel over deze kwestie.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen