Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het Regentesseplein, een eeuw burgerparticipatie

In 1902, toen het Regentesseplein er nog maar net was, werd door de buurt een prijsvraag georganiseerd voor een ontwerp van een monument ter ere van regentes Emma. De gedenknaald die we allemaal kennen, won. Een buurtinitiatief ‘avant-la-lettre’. Des te leuker om te zien hoe de huidige initiatiefgroep in die voetsporen treedt. En dat ook in hun plannen de obelisk het middelpunt blijft.

Het Regentesseplein kan nog mooier, vond een aantal buurtbewoners en zij gingen met de buurt in gesprek. Ze organiseerden een schetsmiddag en daarna werden vier ideeën op het plein geëxposeerd. Meer dan 450 bewoners lieten weten wat ze belangrijk vonden. En dit schreef de initiatiefgroep in een Programma van (negen) Wensen: een verblijfplein, gezellig, 19e-eeuws, lommerrijk, beeldmerk, flexibel fietsrondje, auto te gast, cultuur en evenementen en klimaatadaptief.

Lommerrijk 19e-eeuws

Het Regentesseplein wordt een echte verblijfplek. Gemakkelijk bereikbaar en veilig voor kinderen om te spelen, met bankjes in de zon en tussen het groen. Het wordt gezelliger. En de verrommeling door geparkeerde fietsen, scooters en auto’s, dat mag wel wat minder.
Het 19e-eeuwse, met de obelisk als middelpunt, blijft behouden. Lommerrijk is de vierde wens: een groener plein, waardoor het vriendelijker en zachter wordt. De Regenvalk is nu beeldbepalend, en het zou fijn zijn als de gevel verfraaid wordt. En voor fietsers is meer ruimte nodig. Auto’s blijven welkom, maar dan wel te gast. Het wordt een plek voor cultuur en evenementen, kleinschalig en buurtgericht. En tot slot klimaatadaptief, wat kort gezegd betekent dat het plein groen, waterdoorlatend en hittebestendig wordt.

Enthousiast en verder…

Op 19 juli ontving wethouder Van Asten het Programma van Wensen. Hij reageerde enthousiast en vroeg de initiatiefgroep op zoek te gaan naar bredere politieke steun, zodat het plein ook echt aangepakt kan worden. Dat gaat de initiatiefgroep dan ook doen; de komende tijd benaderen ze de raadsleden die hierover gaan en proberen ze zoveel mogelijk politieke partijen te interesseren voor een nog mooier Regentesseplein.

Tekst: Marieke Bauwens
Afbeelding: OASE stedenbouw-landschap