Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De roep om maatwerk in scheidingssituaties

Een scheiding betekent een einde van een liefdesrelatie, de partnerrelatie wordt beëindigd. Als er kinderen uit de relatie zijn geboren, blijft de ouderrelatie in stand. Met name scheidingen waarbij ouders veel conflicten hebben, kunnen ernstige gevolgen hebben voor kinderen. Onderzoek laat zien dat het aantal conflictueuze scheidingen in Nederland toeneemt. Kinderen vormen het hart van de scheiding, dat moet worden beschermd. Zij hebben na scheiding groot belang bij een goed werkend ouderschap. Ze hebben recht op contact met beide ouders.

In onze praktijk hebben we dagelijks te maken met scheidingen waarbij kinderen zijn betrokken. Regelmatig is er onenigheid over welke zorgregeling in het belang is van kinderen, waar de kinderen het beste kunnen wonen en over het gezag. In sommige zaken wordt de ontwikkeling van kinderen door de scheidingsproblemen dermate ernstig aangetast dat kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn. Kinderen in een scheiding zijn het meeste gebaat bij samenwerkende ouders. Het gros van de ouders lukt dat goed. Een tijdige inschatting wat in een echtscheiding nodig is, kan veel ellende voor kinderen voorkomen.

Hulpverleningstrajecten / Kenniscentrum Kind en Scheiding

In de regio Den Haag zijn er hulpverleningstrajecten voor ouders en kinderen, zoals Ouderschap Blijft, Kinderen uit de Knel, de ScheidingsATLAS, KIES, Ouderschap na Scheiding. Ook is in Den Haag het Kenniscentrum Kind en Scheiding opgericht om kennis en aanbod in scheidingssituaties in de regio Haaglanden te bundelen. Bij de rechtbank Den Haag loopt er momenteel een pilot Gezinsvertegenwoordiger Scheiding en Ouderschap. Doel van de pilot is een versnelling van het proces, waardoor er eerder duidelijkheid is voor ouders en kinderen en oplopende strijd wordt voorkomen.

Kinderen zelf kunnen hun hart luchten bij kinderplatform Villa Pinedo. Minder bekend is dat kinderen ook de kinderrechter kunnen benaderen via de zogenoemde informele rechtsingang.

Maatwerk

Een tijdige en juiste interdisciplinaire aanpak kan een conflictueuze scheiding voorkomen. Dat roept om maatwerk en vanzelfsprekend proberen veel scheidingsspecialisten dit te leveren.
Of de gezinsvertegenwoordiger de juiste ingreep is, zal na afloop van de pilot blijken, naar verwachting eind 2021.

Tekst: Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl